Etter å ha lest en del reklamebrosjyrer blir man ikke lenger spesielt overraska hvis man finner eksempler på orddelinger og ubehjelpelig norsk i den ukentlige tilbudsbrosjyren fra Slakter Flesk eller Bakermester Are Puhs. Allikevel finner man sjelden så ekstreme tilfeller som i brosjyren med «påske tilbud» som Vålerenga mat ga ut forrige påske. Forsida av trykksaken inneholder seks tilbud og samtlige er orddelt! I tillegg er et par av dem også feilskrevet på andre måter, men i likhet med den tidligere omtalte brosjyren til Sogn lavpris tar også denne annonsen forbehold om mulige trykkfeil, så da er det kanskje greit?Tipser: Ellen Johnsen