VEDTEKTER
-----------§ 1
AMO er en ideell organisasjon som arbeider for å bevare orda i det norske språket hele. Unaturlige orddelinger kan gjøre det vanskeligere å forstå en tekst, føre til misforståelser og er et skritt nærmere en enda sterkere anglifisering av språket vårt. Dessuten er det dårlig gjort å dele et ord bare fordi det tilfeldigvis er litt langt.

§ 2
AMO er politisk uavhengig og mottar verken statsstøtte eller sponsormidler. Organisasjonen er åpen for alle, uavhengig av utdannelse, kjønn, etnisk bakgrunn, nasjonalitet, kultur, målform, hudfarge, seksuell legning, politisk oppfatning, religion eller livssyn. Man trenger ikke engang å være astronom. Medlemskap i AMO er aldeles gratis og medfører ingen økonomiske forpliktelser.

§ 3
AMO-medlemmer må holde sin språklige sti ren: Orddelinger, feil bruk av genitivsapostrof og andre uhumskheter i offisielle dokumenter, hjemmesider, personlige brev, tekstmeldinger eller handlelister må ikke forekomme.