Et skrekkeksempel fra Leather Man i Oslo City. Her har vi en usedvanlig brutal deling av ordet "villmarksgenser". AMOs 56. sjef og lingvistminister Åshild Næss sier følgende:
"Stjerneeksemplene på språkmishandling er etter min mening de tilfellene der man først aldeles feilaktig deler opp et ord, for deretter å oppdage en s som henger og dingler på den første delen, som aldeles ikke er en genitivs-s (det dreier seg derimot om en såkalt fugeformativ), og skille ut denne med en apostrof!"
Tipser: Terje Fredvik