Denne nettsiden er laget av Thomas Bjørkan som oblig1 i inf1040.

Her er et bilde av meg:

fotografi

Min uio-adresse er thomaabj@student.matnat.uio.no

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk.

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!