Thomas Ferris Nicolaisen

Et lykkelig menneske..

This is my old university home page. If you are a potential employer googling me, note that the image to the right is probably the worst you can find of me on the Internet.

Contact information

For all other purposes, you are most likely to find updated information on www.tfnico.com.


The rest of this page is a reference track to the courses I took at University (in Norwegian).

Jeg deltok i studieprogrammet Profesjonsstudiet i Informatikk.


Høsten 2006 begynte jeg å jobbe!

(og det er vel siste gang jeg oppdaterer denne siden. Takk for meg!)


Våren 2006 tok jeg ingen fag!

(men skrev ferdig masteroppgaven om bruken av åpen kildekode og åpne standarder i Web Content Management systemer)


Høsten 2005 tok jeg faget:

(og skrev enda mer på masteroppgave om open source/open standards and CMS)

INF5210 - autumn 2005 (Complexity & Information Infrastructures)

Også stressa jeg noe sinnsykt med å arrangere Dagen@ifi!


Våren 2005 tok jeg fagene:

(og skrev litt på masteroppgave om CMS og KM)

INF5750 (Open Source Software development and Java frameworks in global networks))

INF5190 (Knowledge Management: Concepts and Practices)


Høsten 2004 tok jeg fagene:

(og pønska på hva jeg skulle gjøre av masteroppgave)

INF5150 (Uangripelige IT-systemer))

INF5290 (Databedrifter og ledelse)

INF5250 (Information systems in organizations)


Våren 2004 tok jeg fagene:

INF3100 (Databasesystemer))

INF2000 (Organisering og ledelse av tekniske prosjekter)

INF2010 (Prosjektoppgave i systemutvikling)


Høsten 2003 tok jeg fagene:

INF3110 (Programmeringsspråk)

INF3120 (Utvikling av store programsystemer)

EXPHIL03

Og i Grimstad tok jeg fagene (se emnebeskrivelser):

DAT2006 Dataverktøy
DAT0521 Programmering grunnkurs 1
DAT2128 Programmering grunnkurs 2
DAT2132 Algoritmer og datastrukturer
DAT2800 Databaser 1
DAT2251 Avansert Windows-programmering
DAT2450 Grafisk databehandling
DAT2950 Nettverk og sikkerhet
DAT1250 Mikroprosessor- og digitalteknikk
MA-1610 Matematikk grunnkurs
MA-1620 Matematiske metoder 1
MA-2610 Matematiske metoder 2
MA-2620 Matematiske metoder 3
MA-1640 Statistikk
FYS0340 Fysikk
KJ-1620 Kjemi, miljø og samfunn
EN-0600 Engelsk kommunikasjon