Tilbake til hovedsiden

Dronningproblemet

Dronningproblemet går ut på å plassere n dronninger på et sjakkbrett med n x n ruter på en sånn måte at ingen av dronningene kan slå en annen dronning. Som kjent kan dronninger i sjakk slå en brikke som står på samme linje vannrett, loddrett eller diagonalt. Selve problemet er å finne ut på hvor mange måter man kan gjøre dette for en gitt n. Man teller bare unike løsninger, altså løsninger som ikke er speilinger eller rotasjoner av andre.

Kompilert Java-program som løser dronningproblemet
Lagre programmet til disk og kjør det i et kommandovindu med kommandoen
java Dronning n
der n er størrelsen på sjakkbrettet og antall dronninger som skal utplasseres.

Dokumentasjon for programmet (javadoc)
Denne dokumentasjonen forklarer litt om hvordan programmet virker.