English version

Huffman kode-/dekodeprogram

Siste versjon: 2.3.1
Lastet opp: 9. mai 2008
Skrevet av: Thomas Nygreen

Java-arkivet Huffman.jar som finnes på denne sida er et program-arkiv for å kode og dekode tekstfiler med huffman-algoritmen. Den kan brukes med grafisk brukergrensesnitt (i eget vindu) eller som kommandolinje-program (se syntaks).

Av undervisningshensyn er ikke kildekoden til programmet åpent tilgjengelig. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Universitetet i Oslo og rettighetene til programmet tilhører derfor også UiO.

Program-arkivet kan fritt videredistribueres så lenge den originale README-fila følger med. Arkivet kan også pakkes ut, men innholdet kan ikke dekompileres, eller distribueres i dekopilert form, uten mitt samtykke.

Det garanteres ikke at Program-arkivet fungerer som det skal (selv om det bør gjøre det) eller at det ikke skader systemet ditt (selv om jeg ikke kan se hvordan det skulle kunne gjøre det). Se Bugs for informasjon om hva du skal gjøre om du finner feil.

Last ned

Huffman.jar (version 2.3.1)
Huffman.README
sample_files.zip eksempelfiler

Syntaks - hvordan starte programmet

I Windows kan programmet startes ved å dobbeltklikke på Huffman.jar-fila, hvis du har Java Runtime Environment riktig installert. Da får du opp vinduet med det grafiske brukergrensesnittet.

Dersom du ikke bruker Windows (godt valg) eller det ikke fungerer å dobbeltklikke ikonet til fila kan du starte programmet fra et kommandovindu. I UNIX/Linux skrives kommandoene i en terminal eller et skall (eks. xterm, bash, csh). I Windows åpner du et kommandovindu og skriver inn kommandoene.

I kommandovinduet skriver du først cd mappe-sti der mappe-sti er veien til mappen der Huffman.jar ligger, for eksempel cd "C:\Documents and Settings\MittBrukernavn\Mine dokumenter\".

Den generelle syntaksen for å kjøre programmet er

java -jar Huffman.jar ["text" | [-d] inputFile outputFile codebookFile]

For å kjøre programmet med grafisk brukergrensesnitt, dvs i et eget vindu med tekstfelt og knapper, bruk følgende kommando.

java -jar Huffman.jar

For å huffman-kode en (liten) tekst skriver du

java -jar Huffman.jar "text"

For å huffman-kode en tekstfil (inputFile) og lagre resultatet i outputFile og kodeboka i codebookFile skriver du

java -jar Huffman.jar inputFile outputFile codeBookFile

For å dekode en huffman-kodet fil (inputFile), med den tilhørende kodeboka codebookFile, som er laget med dette programmet og lagre den dekodede tekstfila i outputFile skriver du

java -jar Huffman.jar -d inputFile outputFile codeBookFile

For å skrive ut syntaksinformasjon skriver du

java -jar Huffman.jar -h

Og for å skrive ut versjonsinformasjon skriver du

java -jar Huffman.jar -v

Problemer

Jeg har forsøkt å fjerne alle mulige feil og mangler, men det finnes alltid noen igjen. Dersom du finner en feil eller har problemer med programmet, send meg en epost der du

  1. Beskriver problemer
  2. Forteller hva du gjorde før problemet oppstod
  3. Tar med utskrift til kommandovinduet, inkludert stack trace

Tilbakemelding

Dersom du liker eller misliker programmet vil jeg gjerne at du forteller meg hva som er bra eller dårlig. Forslag til forbedringer mottas med takk.

Hvordan åpne et kommandovindu i Windows

Klikk på start-menyen og velg "Kjør..." (eller "Run..."). I vinduet som kommer opp skriver du cmd (i Windows XP/2000) eller command (i Windows 95/98/ME).

Se How to use an MS-DOS Prompt window for mer informasjon om bruk av kommandovinduer i Windows 95/97/ME, eller Beginners Guides: WindowsXP Command Prompt (og den neste sida) for Windows XP/2000.


Valid XHTML 1.0 Strict
Oppdatert 9. mai 2008 av Thomas Nygreen