Thomas Olavsson Hilde

Hei! Velkommen til Thomas O. Hilde (thomaoh) sin hjemmeside!

----

Menyen til venstre for å gå videre..

----

Oversikt over hvilke fag jeg tar og har tatt:

Våren 2007:
- INF1010 (Objektorientert programmering)
- INF2270 (Datamaskinarkitektur)
- INF3100 (Databasesystemer)

Høsten 2006:
- INF1020 (Algoritmer og datastrukturer)
- INF3110 (Programmeringsspråk)
- INF3330 (Problemløsning med høynivå-språk)

Våren 2006:
- INF1070 (Datamaskinarkitektur)
- INF3190 (Datakommunikasjon)
- EXPHIL03 (Examen philosophicum)

Høsten 2005:
- INF1020 (Algoritmer og datastrukturer)
- INF1060 (Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon)
- HUMIT1750 (Logikk og beregninger)

Våren 2005:
- INF1010 (Objektorientert programmering)
- INF1050 (Systemutvikling)
- MAT1030 (Diskret matematikk)

Høsten 2004:
- INF1000 (Grunnkurs i objektorientert programmering)
- INF1040 (Digital representasjon)
- MAT1000 (Matematikk i praksis 1)
© Copyright by Thomas O. Hilde