Amazonegruppa
INGAR KNUDTSENS AMAZONETRILOGI:
TOLKNINGER OG SPØRSMÅL

Copyright Thomas Gramstad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

I likhet med Ingar Knudtsen er jeg interessert i og inspirert av amazoner og gudinnedyrkende samfunn, og derfor har jeg skrevet denne teksten. Hensikten er å foreslå noen mulige tolkninger av Ingar Knudtsens nyutgitte amazonetrilogi, og spørsmål til ettertanke og diskusjon. I utgangspunktet skrev jeg dette spesielt beregnet på deg som skal skrive særoppgave om bøkene på skolen, men jeg tror at dette kan være av interesse for alle som har lest - eller kan tenke seg å lese - bøkene. (Les om amazonetrilogien her: http://folk.uio.no/thomas/lister/amazone-trilogi.html.)
Du må selv vurdere spørsmålene og tolkningene og gi dine egne svar.

En mulig tolkning er å diskutere syn på likestilling og individuell frihet. Viser amazonetrilogien at både jenter og gutter, kvinner og menn kan frigjøre seg fra kjønnsroller og andre fordommer? Kan hvert menneske være og leve ut fra slik en selv tenker og føler er riktig, ut fra det en er, og ikke ut fra fordummende krav om å være lik alle andre?

Her kan du f.eks. også komme inn på debatten om Fittstim som ble startet av unge jenter og feminister i Sverige. Du kan finne mye om denne debatten på Dagbladets web-sider om dette: http://www.dagbladet.no/fittstim/.

En annen mulig tolkning er å gå inn på livssyn og religion, du kan f.eks. prøve å si noe om hvordan kvinnelige guddommer og helteskikkelser påvirker kvinners selvfølelse og hverdag, og hvordan både kvinner og menn da oppfatter hverandre og seg selv. Hvordan skildres forholdet mellom kvinner og menn i amazone-bøkene? Preges det av respekt og likeverd? Er det "naturlig" at menn er aggressive og dominerende, eller dette en type oppførsel som blir indoktrinert med kjønnsroller? Viser bøkene et alternativ? Hva er i såfall dette alternativet? Er det et samfunn med likestilling og likhet på alle områder, eller er det et samfunn der kulturen likevel fokuserer mest på kvinner? Kan det være begge deler?

En grunnregel i amazonesamfunnet er denne: Kun den som kan skape liv, kan ta liv. Denne regelen betyr at militære roller og visse politiske roller og beslutninger tilhører kvinnene. Kan denne regelen kombineres med likestilling i et samfunn? Ville det bli et bedre samfunn med en slik regel? Er du enig i at "det er kvinnen som skaper liv", siden det er hun som er gravid og føder, selv om mannen bidrar med litt sæd? Tror du det finnes menn som gjerne kunne tenke seg å leve i et slikt kvinnesentrert samfunn? Kan et samfunn være kvinnesentrert uten å undertrykke menn?

En tredje mulig tolkning er å diskutere om kvinner behøver å leve under trusselen om å være eller bli ofre for vold eller tvang fra menn. Kvinner kan lære selvforsvar, kvinner kan til og med være like sterke, aggressive, rå og voldelige som menn, og like flinke eller flinkere til å slåss. Det er en del mennesker som blir provosert av volden i amazone-trilogien. To mulige grunner til dette kan være:

  1. at volden ofte skildres fra offerets perspektiv, og
  2. at offeret ofte lærer seg å ty til "motvold" i selvforsvar, dvs. at kvinner skildres som voldsutøvere - og i amazonenes tilfelle, som dyktige voldsutøvere som er bedre til å slåss enn menn.

Dette bryter med en utbredt ide i vårt fortsatt mannsdominerte samfunn, nemlig at kvinner fra naturens side er "snillere" eller "mykere" eller må være svake. Kanskje dette bare er en løgn som er nødvendig for å opprettholde sosiale roller og idealer om mannlig dominans og kvinnelig underkastelse?

Kanskje hver enkelt, mann eller kvinne, selv kan bestemme hvor snill, myk, hard eller tøff en ønsker å være, ut fra sine egne forutsetninger og mål, uavhengig av hva slags kjønnsorganer en er født med? Da blir dette valg hver enkelt må gjøre, samtidig som det finnes press fra omgivelsene, kjønnsroller m.m. som påvirker, og som en kan eller må kjempe imot. Poenget blir da ikke at "kvinner må bli som menn", men at det ikke finnes noen egenskaper som bare tilhører det ene kjønnet, og som det andre kjønnet ikke kan ha eller ikke skal få lov til å ha.

Kanskje alle egenskaper er menneskelige egenskaper, slik at det er opp til hver enkelt hvilke egenskaper en vil fremme hos seg selv, og hvilke forutsetninger en selv har? Tanitsja følte f.eks. at hun ikke hadde de samme krigeregenskapene som Ata og M'Bela, men hun hadde likevel unike egenskaper som trengtes i amazone-samfunnet. Når det finnes så mye variasjon både blant menn og blant kvinner, så kanskje det finnes menn som foretrekker sterke kvinner - kanskje til og med kvinner som er sterkere enn dem selv?

En fjerde mulighet for tolkninger av amazonebøkene er å sammenligne dem med andre fortellinger om amazoner, f.eks. TV-serier som Xena, Buffy og Nikita: likheter og forskjeller i budskapet sammenlignet med amazonetrilogien. Eller du kan sammenligne med andre bøker om amazoner, f.eks. Elisabeth Moons trilogi om Paksenarrion Dorthansdottir, som er gitt ut på Tiden forlag. Les om den her: http://www.tiden.no/fantasy/moon/.

Dette er noen forslag til temaer du kan diskutere i forbindelse med amazonetrilogien. Kanskje du kommer på enda flere selv?

Ingar Knudtsens novelle Amasone, en frittstående fortelling med karakterene og bakgrunnen fra Amazonetrilogien, kan du lese her: http://forfatter.net/knudtsen/romanernoveller/noveller/amasonenovelle.shtml.

Ellers vil jeg anbefale deg å være med på postlistene til amazonegruppa. Du kan lese om amazonegruppa her:
http://folk.uio.no/thomas/lister/ag.html.
Da kan du få nyheter, informasjon og diskusjon om ting som har med alt dette å gjøre, og du kan komme i kontakt med andre som har de samme interessene.

Hvis du vil lese mer om Ingar Knudtsens bøker, så har han websider her: http://forfatter.net/knudtsen.

Amazonegruppa


What is feminism?


Dette dokumentets adresse:
http://folk.uio.no/thomas/fri/amazone-tolkninger.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you