AYN RANDS OBJEKTIVISME:
FILOSOFI OG IDEOLOGISK BEVEGELSE

© Thomas Gramstad

Objektivisme er det navn som den amerikanske forfatter og filosof Ayn Rand ga til sin filosofi. Hun skrev 4 romaner som er solgt i millionopplag og en rekke essaysamlinger hvor hun ga uttrykk for sin filosofi. Hennes litterære mål var intet mindre enn å skildre det beste og edleste i mennesket; hennes filosofiske mål var å identifisere de eksistensielle, etiske og politiske forutsetninger som må være tilstede for at mennesker skal kunne realisere sine beste muligheter.

I de to romanene The Fountainhead (på norsk: Kildens utspring) og Atlas Shrugged legger hun frem sin filosofi og viser eksempler på hvordan den uttrykkes gjennom personenes tanker, følelser og handlinger. Sentralt står uavhengighet, sterk bevissthet om og lojalitet til egne verdier og, i bred betydning: fornuft eller tenkeevne. Romanene appellerer til det unge i leseren, ikke i betydningen uerfaren eller barnslig, men i betydning av å se verden som ny, i sterke, rene farver, som et sted hvor man kan være skapende og utfolde seg - det motsatte av livstretthet eller kynisme.

I tillegg til sine romaner er Ayn Rand kjent for sine stridbare politiske og etiske synspunkter, samt noen kontroverser rundt hennes person. Mange gir henne en stor del av æren for den nye bølgen av individualisme i USA.

Hun utformet et konsistent filosofisk system med en integrert forståelse av metafysikk, epistemologi, etikk, politikk og estetikk. Mens mange filosofer i vårt århundre har vært mest opptatt av isolerte detaljspørsmål, var Ayn Rand en systembygger som ga nye originale svar og perspektiver på de store grunnlegende spørsmålene.

Sammen med medarbeidere grunnla hun en bevegelse som arbeider for å spre og få gjennomslag for hennes filosofi i samfunnet. Objektivismen ble dermed både en filosofi og en bevegelse.

I bevegelsen har det vært en del personstrid, som har ført til at personer har blitt kastet ut eller har forlatt bevegelsen. Dette er et vanlig fenomen i ideologiske bevegelser; ofte er det slik at en ideologisk bevegelse lages for å bevare grunnleggerens budskap uendret for all fremtid og frelse verden med det, dermed kreves det at man viser en samlet front utad, og det blir lite rom for intern uenighet. Bevegelsen blir da autoritær og dogmatisk.

Som ideologi har Objektivismen en fordel som de fleste andre ideologier ikke har. Andre bevegelser bygger på en altruistisk etikk, dvs en etikk som sier at andre er viktigere enn en selv, og at ens eget liv må underordnes Den Store Saken. Slike ideologier gir lett opphav til autoritære bevegelser som kun skal opplyse og frelse de som står utenfor, de uvitende hedningene. Objektivismens etikk derimot sier at hvert enkelt menneske er et mål i seg selv og for seg selv; at hensikten med livet er å leve et godt liv, dvs et liv med maksimal utfoldelse og realisering av ens muligheter - det er dette som betyr noe, ikke å frelse andre til den rette lære. Rands filosofi er ikke i slekt med kristen frelsesideologi, men med Aristotelisk eudaimonisme.

På tross av denne innebygde sikkerhetsforanstaltningen finnes det Objektivister eller sympatisører som er svært ivrige etter å overbevise andre om den rette vei, og som ikke vil godta noe særlig avvik fra kursen. Og den "offisielle" amerikanske Objektivist-bevegelsen har blitt mer eller mindre sterkt kritisert av mange forhenværende medlemmer.

En kritiker, Robert James Bidinotto (Pulitzer-pris belønnet skribent, bl.a. i Readers Digest), stiller spørsmålet om en "individualistisk organisasjon" er en selvmotsigelse. Er det i det hele tatt mulig å organisere individualister? Hans svar er ja, men det forutsetter at organisajonen enten er et forum - dvs. en institusjon med et mer eller mindre bredt temaområde som eksisterer for å fremme medlemmenes selv-utvikling istedenfor å frelse verden, og hvor uenighet blir akseptert som en del av spillet, og som en berikelse - eller at den er en ad hoc-bevegelse, dvs. en institusjon med en snevert definert målsetting hvor det kun kreves enighet om å arbeide for dette målet (f.eks. en organisasjon hvis eneste målsetting er å få lovfestet retten til selvbestemt abort).

Dette er en diskusjon som ikke er ferdig, og som kanskje ikke kan bli ferdig; en bevegelse må føre denne diskusjonen kontinuerlig, det er et livstegn og et sunnhetstegn at slik debatt finner sted.

Randiansk Forum ønsker å bidra til å holde debatten levende og være et samlingssted for randianske fritenkere.


Randiansk Forum:
http://www.aynrand.no/

Postlisten os-info:
http://math-lists.uio.no/mailman/listinfo/os-info@math.uio.no

Krigen mellom bevaring og oppdagelser:
http://folk.uio.no/thomas/fri/kjettere-og-ortodokse.html

Artikler av Thomas Gramstad:
http://folk.uio.no/thomas/fri/

Randianske linker:
http://folk.uio.no/thomas/lister/os-linker.html

Premises Of Post-Objectivism:
http://folk.uio.no/thomas/po/post-objectivism.html


Dette dokumentets adresse:
http://folk.uio.no/thomas/fri/ayn-rand.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you