KORS MOT KRISTENDOM(INANS)

Av Thomas Gramstad

Creative Commons-lisens
Kors mot kristendom(inans) av Thomas Gramstad er lisensiert under en
Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.

Fri tanke nr. 4 2010, s. 43

Fra tid til annen dukker det opp religionskritikere eller sekularister som hevder at korset må fjernes fra det norske flagget fordi det er et kristent symbol. Det er en merkelig og virkelighetsfjern påstand. Det er så godt som ingen som oppfatter korset i flagget og dermed flagget selv som et kristent symbol. Korset i flagget har ingen sammenheng (i folk flest sin bevissthet) med kristendommen, men oppfattes som et ikke-religiøst, nasjonalt fellessymbol.

Dermed har vi et kors som kan bidra til å svekke eller oppheve den altfor sterke koblingen mellom kors og kristendom, noe man skulle tro religionskritikere ville være for og hilse velkommen.

Det norske flagget oppleves som vakkert av de fleste, og forsøk på å foreslå endringer oppleves -- med god grunn -- som patetiske og dårlige. Forslag om å erstatte det norske flagget med en forvokst vimpel (rett strek) eller med en sirkel (som jeg så i en facebook-gruppe) er fullstendig dødfødte og vil bare bidra til å undergrave og marginalisere religionskritikk og sekularisme. Slike forsøk oppleves nok også som et angrep på den nasjonalromantiske følelsen som de fleste av oss har i noen grad. Så når religionskritikere angriper det norske flagget pga. korset lager de en kobling mellom kristendom og nasjonalromantikk, og styrker dermed kristendommen istedenfor å svekke den -- noe som burde være et tankekors for disse religionskritikerne.

Det er en fordel å svekke koblingen mellom kors og kristendom, fordi det vil svekke kristendommen ved å frata den monopol eller kulturell dominans over et kraftfullt symbol (korset).

KORSENES IKKE-KRISTNE KULTURHISTORIE

I denne sammenhengen er det relevant å peke på korsets paganistiske opprinnelse og betydning i mange ulike kulturer for å illustrere at det ikke er noen automatisk eller naturlovmessig kobling mellom kors og kristendom. Egyptere, keltere, mayaer og flere andre brukte kors lenge før kristendommen. Det finnes fortsatt paganistiske kors som står sterkt den dag idag (f.eks. den egyptiske ankh og keltiske og norrøne kors).

Kristendommen tok i bruk ulike torturinstrumenter med kors-form, og gjorde denne formen til sitt symbol. Mange kristne ledere protesterte mot dette historiske valget av korset som kristent symbol fordi de visste at dette symbolet hadde hedensk (paganistisk) meningsinnhold og betydning.

Alt dette kan man lese om i bøker om symbolenes kultur- og idehistorie, eller snarveien via Google på søkeord som non-christian cross, pre-christian cross, pagan cross osv.

Jeg mener at religionskritikere, sekularister, hedninger m.fl. bør bidra til å ta korsene tilbake (iallfall i en del utforminger og sammenhenger) og gjenreise deres mangfoldige ikke-kristne symbolinnhold, på samme måte som vi tar julen og andre symboler, høytider o.l. tilbake.

Dette dokumentets adresse:
http://folk.uio.no/thomas/fri/korsmotkristendom.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you