Amazonegruppa
DA SHABANA TOK MULLAENS LØFTEMØYDOM

Copyright Thomas Gramstad 2004

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

Fri Tanke nr. 3 2004

Generalsekretær Lars Gule har brakt skam over HEF ved å gå ut mot Shabana Rehmans løfting av mulla Krekar. Medieoppslagene rundt denne begivenheten har fokusert på at den var "frekk og morsom". Uten å benekte dette vil jeg påpeke at å fokusere ensidig på underholdningsverdien er å redusere og trivialisere det som skjedde, av to viktige grunner.

Den ene grunnen tar Rehman selv opp: at å bli løftet av en kvinne kan være en grensesprengende erfaring for en mann. Enhver mann som er noenlunde selvstendig og ikke lar seg styre av fordummende kjønnsroller, og som har fått oppleve å bli løftet av en kvinne, vet at det er en bokstavelig talt oppløftende opplevelse som er berikende og bevissthetsendrende.

Den andre grunnen er at latterliggjøring og ufarliggjøring av maktmennesker og deres ideologi er en helt vesentlig politisk og sosial oppgave som fremmer frihet og demokrati, og denne oppgaven har alltid hatt en sentral plass i livssynshumanistiske tradisjoner. Mulla Krekar er en fundamentalistisk voldsmann. Han bruker det liberale demokratiet som han ønsker å undertrykke og utslette til å spre sitt budskap. Det har og skal han ha selvsagt full rett til, men denne patriarkalske eks-løftejomfruen fremstår som en mann med maskingevær som prøver å forby andre å bruke vannpistol.

Det kjønnsrolleoverskridende aspektet ved å bli løftet av en kvinne har utvilsomt en sterk effekt på en mann med holdninger der kvinners svakhet og underdanighet utgjør sentrale premisser i verdensbildet. Da Shabana Rehman løftet en patriark opp, rev hun hans fundamentalistiske verdensbilde ned på en konkret og sansenær måte som ikke kan benektes.

En kvinnes løfting av en mann er en feministisk handling, og all ekte feminisme innebærer, iallfall over tid, frigjøring av begge kjønn. Derfor er det sosialt og kulturelt viktig at denne handlingen får skje. Shabanas Rehmans løft var ikke et overgrep, men et undergrep! (Nærmere bestemt under låret...)

Livssynshumanister som går ut mot eller prøver å forby slik løfting svikter sitt mandat og sin livssynstradisjon. Løfting er selvfølgelig ikke legemsfornærmelse, men kan altså være et effektivt feministisk og anti-autoritært retorisk (lår)grep. Og det er gøy! Hvem sa at feminisme er umoderne, uaktuelt eller kjedelig?

Istedenfor Gules dvaske og surmagete kritikk burde HEF gi Shabana Rehman en humanistisk pris. Dersom en slik pris ikke finnes, burde den opprettes - f.eks. "Shabana Rehmans pris for debatt(ant)ers nivåheving". Generalsekretæren trenger nok et mer oppløftet perspektiv på tingene.

Amazonegruppa


What is feminism?


Dette dokumentets adresse:
http://folk.uio.no/thomas/fri/mullaheving.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you