KAMPEN OM NORMALITETEN

© Thomas Gramstad

Røykfritt nr. 3 1997

Jeg lurer på om jeg er den eneste som har lagt merke til noe som ser ut til å bli en felles strategi for mange røykere: nemlig å klassifisere alle som plages av tobakksrøyk som "røyk-allergikere".

Ved første øyekast kan dette kanskje se harmløst ut, eller kanskje til og med fordelaktig (på kort sikt) - hvis det er allergi og dermed altså sykdomsrelatert så kan man jo ikke noe for det og andre må ta hensyn til det. Men jeg tror at denne tilsynelatende lette løsningen slår seg selv på munnen. For det det egentlig dreier seg om her, er noe jeg vil kalle Kampen om normaliteten. Altså: hva er normalt, og hvem har rett til å definere hva som er normalt? Hvis alle som plages av tobakksrøyk er allergikere, da er det normale å røyke, mens de som ikke røyker (iallfall de som plages og som gir uttrykk for det) ikke er normale. Men hvis det normale er at tobakksrøyk er plagsomt, da er det de som røyker som er avvikende. Dette er to diametralt motsatte posisjoner med helt forskjellige politiske og sosiale konsekvenser.

Den første posisjonen innebærer at ikke-røykeren er en avviker som hele tiden må be røykerne om lov til å bli innrømmet spesial-privilegier pga. sin unormale tilstand. Den andre posisjonen innebærer at det er naturlig for kroppen å reagere på giftstoffer, og at røykeren derfor er moralsk og sosialt forpliktet til å ikke utsette noen for giften sin mot deres vilje.

Hvilken posisjon er den riktige? Det er lett å svare på selv uten å referere til medisinsk litteratur. Hvorfor blir alle ferske røykere kvalme og uvel de første gangene de tar seg en røyk? Hvorfor er det så mange røykere som reiser i ikke-røyker-kupeer på tog, selv om det er mange ledige plasser i røyke-kupeene? Jo, det er fordi tobakksrøyk er så plagsomt at selv mange røykere plages av andre røykeres tobakksrøyk!

FORGIFTNING, IKKE ALLERGI

Allergi innebærer utslett på huden, kløe og svie, nysing og pustevansker i situasjoner der folk flest ikke har slike problemer og reaksjoner. Ved å bli utsatt for tobakksrøyk opplever folk flest ubehag, forskjellig grad av pustevansker, og evt. svie i luftveiene, kvalme og hodepine.

Dette er altså forskjellig på tre måter i forhold til allergi:

  1. Alle eller nesten alle har reaksjonene, dette er altså normaltilstanden.
  2. Flere typiske allergisymptomer er ikke tilstede (hudutslett, kløe, nysing).
  3. Flere symptomer som ikke henger sammen med allergi, men med forgiftning, er tilstede (pustevansker, svie, kvalme, hodepine m.m.).

Jeg har altså inntrykk av at mange røykere prøver å bruke tobakksallergi som en brekkstang for å stemple røyking som normalt, og reaksjon mot røyking som unormalt, slik at ikke-røykere skal over på defensiven, og at man må stemple seg selv som unormal for å kunne oppnå et røykfritt miljø.

Denne situasjonen er selvfølgelig uholdbar og skadelig både for allergikere og for alle andre som reagerer på tobakksrøyk. Vi må få disse forskjellene klarere frem. Paradoksalt nok må vi "splitte oss for å kunne herske".

Det vil si vi må selvfølgelig samarbeide, og allergikeres behov må kjempes for og respekteres, men vi må også få klart frem at det aller mest grunnleggende i striden om røyking dreier seg om retten til å slippe forurensning og forgiftning.

E-postlisten Friluft:
http://luftvern.no/friluft.html


Dette dokumentets adresse:
http://folk.uio.no/thomas/fri/tobakk.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Created with GNU Emacs Best Viewed With Any Browser