BLI MED PÅ AMAZONE-LISTENE!

Meld deg på nyhetslisten her:
http://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/amazone-gruppa@ifi.uio.no
Meld deg på pratelisten her:
http://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/amazone-dialog@ifi.uio.no

Valkyrie

Amazonene var opprinnelig et folkeslag der kvinnene hadde rollen som krigere og hærførere. De er kjent fra bl.a. gammelgreske myter og overleveringer. Amazonene ble regnet som heltemodige og uovervinnelige i kamp. I dagligtale har ordet overlevd og brukes gjerne om en høy og kraftig kvinne, eller mer generelt om enhver kvinne som er uredd og handlekraftig.

Amazonegruppa ønsker å sette fokus på bilder, idealer, myter, opplevelser av og fortellinger om kvinnekraft og sterke kvinner i fortid, nåtid og fremtid, innen kunst, kultur, litteratur, religion, idrett, kampsport. Amazonegruppa arbeider for individuell frihet og kreativitet og mot fremmedgjørende og begrensende kjønnsroller og stereotyper.Mer info om Amazonegruppa:
http://www.spirituellkultur.org/amazonene