AmazonegruppaINGAR KNUDTSENS AMASONESERIE

Copyright Thomas Gramstad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

Serien består av 5 romaner. Bøkene forteller historien om et matriarkalsk samfunn ved begynnelsen av vår tidsregning, i brytning med den nye tidens patriarkalske religioner og samfunn som er på fremmarsj. Bøkene er et resultat av omfattende studier av det vi vet og tror om prehistoriske matriarkalske samfunn og gudinnereligion. De skildrer både ytre og indre konflikter og kan leses på flere nivåer. Bokserien er på samme tid en fantasyfortelling med magi, spennende som spenningsromaner, og politiske romaner om kampen for frihet både individuelt og på samfunnsplan. Bøkene gir uvante perspektiver på likestilling og feminisme, og psykologiske karakterstudier. Bokserien gir ingen enkel utopi men skildrer et samfunn med store indre og ytre problemer, i skjæringspunktene mellom religiøse, sosiale og politiske strømninger. Bøkene passer for både unge og voksne, og kan leses uavhengig av hverandre.

Ingar Knudtsen debuterte i 1975 og er bosatt i Kristiansund. Han har utviklet en særegen magisk realisme som kombinerer troverdige personskildringer med spennende handling, humor, politisk bevissthet og mytiske og magiske elementer.

Les mer om hver enkelt bok her:

http://forfatter.net/knudtsen/vapensostrene/
http://forfatter.net/knudtsen/rod-mane/
http://forfatter.net/knudtsen/lovinnens-sjel/
http://forfatter.net/knudtsen/amasoner/
http://forfatter.net/knudtsen/gudinnas-dotre/

Ingar forteller at han fremdeles, flere år etter at trilogien er utsolgt fra forlaget, mottar en rekke henvendelser, fra skoler som vil ha ham til å snakke om trilogien, fra privatpersoner som ønsker å få tak i eksemplarer av bøkene, og fra biblioteker som ønsker å erstatte tapte/stjålne eksemplarer. Av alle Ingars bøker er Amazone-trilogien de som har vakt sterkest reaksjoner, på godt og ondt - inklusive flest drapstrusler.

Les mer om og av Ingar Knudtsen på http://www.forfatter.net/knudtsen/ .

Her kan du lese tolkninger av og spørsmål til ettertanke og diskusjon om Amazone-trilogien:
http://folk.uio.no/thomas/fri/amazone-tolkninger.html

Vil du vite mer om Amazoner? Se Amazonegruppas web-sider:
http://folk.uio.no/thomas/amazone

Amazonegruppa


What is feminism?Dette dokumentets adresse:
http://folk.uio.no/thomas/lister/amazone-trilogi.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no


Support 
the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best 
Viewed With Any Browser Valid 
XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created 
with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you