EFN-LISTEN

EFN-listen er postlisten til Elektronisk Forpost Norge, EFN. Les om EFN på EFNs nettsted, www.efn.no. Her er forøvrig en plakat om EFN i A4-størrelse: http://folk.uio.no/thomas/lister/efn-plakat.html.

En Internett postliste er en form for elektronisk konferanse eller gruppekommunikasjon der meldinger distribueres til hver av deltakerne (abonnentene). Den enkelte må selv melde seg på som abonnent og da kommer meldingene fra listen i hans eller hennes personlige Internett postkasse (samme prinsipp som en abonnementsavis). Oppskrift for å gjøre dette kommer nedenfor.

EFN-listens formål er å informere om, diskutere og planlegge EFNs aktiviteter og distribuere relevant informasjon om EFNs interesseområder til abonnentene. Man kan abonnere på EFN-listen uten å være medlem av EFN.

EFN-listen administreres nå (fra august 2000) vha. et listserv-program som heter Mailman, og som har et web-basert grensesnitt med egen webside for en del funksjoner som på- og avmelding på listen m.m. Denne websiden finner du her: http://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/efn-listen@ifi.uio.no.
Du kan også melde deg på listen ved å sende en melding til efn-listen-request@ifi.uio.no med ordet subscribe i tekstdelen av meldingen.

Når du ønsker å bidra til listen, kan du sende meldingen til efn-listen@folk.no. Etter en tid vil du enten motta en kopi av meldingen slik at du vet at den har blitt distribuert (eller du vil evt. få en feilmelding).

KAN JEG VÆRE MEDLEM AV EFN ELLER STÅ PÅ EFN-LISTEN UTEN Å MOTTA EPOST FRA LISTEN?

Ja. Da melder du deg først på listen. Så går du til websiden for påmelding, hvis du ikke allerede er der, altså http://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/efn-listen@ifi.uio.no og velger disable. Da står du som abonnent/medlem med nomail, dvs. du vil ikke motta noe epost fra listen.

Du vil da selv være ansvarlig for å skaffe deg informasjon om begivenheter, arrangementer, generalforsamlinger osv. dersom du ønsker å delta på disse.

KAN JEG LESE MELDINGENE TIL EFN-LISTEN PÅ WEB ISTEDENFOR SOM EPOST?

Ja. Du kan bla gjennom web-arkivet av meldinger til listen når/hvis du måtte ønske dette. Du finner arkivet her: http://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/efn-listen@ifi.uio.no.
Merk at du må være abonnent på efn-listen (med eller uten nomail satt, se ovenfor) for å få tilgang til arkivet.


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/efn-listen.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     12. februar   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid HTML 4.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you