FAGGRUPPE FOR FRI PROGRAMVARE

Formålsparagrafen til DNDs faggruppe for fri programvare

Formålet for Faggruppen For Fri Programvare (F3P) er å øke kompetansen innen fri programvare ("Open Source"), som for eksempel GNU/Linux, både innad og utad. Dette omfatter både ren teknisk kompetanse (installasjon og bruk av programvare etc.) og organisatorisk, idemessig og politisk kompetanse (kjennskap til hvordan fri programvare fungerer økonomisk og organisatorisk, og hvordan den vil påvirke prosesser, organisasjonsstrukturer og miljø/kultur i en bedrift). Vi ønsker også å fremme Open Source-tenkning i informasjonspolitiske diskusjoner, og å bidra til økende utbredelse av kulturer og organisasjonsformer basert på fri programvare og åpne formater generelt i samfunnet. Vi vil regelmessig avholde møter, seminarer, workshoper o.l. om aktuelle temaer, f.eks. opplæring i GNU/Linux.

Faggruppens Internett postliste

DNDs web-side om faggruppen

Microsofts kamp mot GNU General Public License
http://aamotsoftware.com/computerworld.html
(Artikkel av Ole Aamot, respons på Microsoft Norges FUDding av GPL og fri programvare i Computerworld.)

Statskonsults rapport om anvendelighetene av Linux og annen åpen programvare i statlig forvaltning:
http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/2001-07/index.htm
Pressemelding:
http://www.statskonsult.no/aktuelt/presse/p20010329.htm

Tux, symbol for Linux Linux-magasinet
http://www.linmag.no/

Fri programvare av Gisle Hannemyr
http://hjem.sol.no/gisle/rms.html
(Introduksjonsartikkel om fri programvare)

Open Source & frihet
http://no.ez.no/article/articlestatic/27/
(Firmaet eZ systems har skrevet en god og klar innføring i forretningsmodellen som Linux er basert på og hvorfor denne er bra både for kunder, brukere, leverandører og utviklere.)

Linux Browsers Review & mini-FAQ
http://pw1.netcom.com/~kmself/Linux/FAQs/browsers.html
(What browsers are there for GNU/Linux? What alternatives are there to Netscape?)

BLI MED PÅ GRATIS LINUX WORKSHOP 24. MARS!
Program og påmelding:
http://dataforeningen.no/ostlandet/mm/20010324.shtml

Faggruppen har et programspor tirsdag 13. februar på Software 2001

Linux introduksjon og installasjon ved Tormod Volden. Innlegg på IT-Expo 2000.

Debattmøte om Freenixer og andre Unixer 29. mai 2000

Kommende debattmøte om Åpne dokumentformater

Bestem selv! 5 tommelfingerregler for å slippe dataproblemer
(eller: Hvorfor du bør unngå Word-vedlegg i epost)
http://www.ifi.uio.no/~thomas/bestem-selv.html

En demokratisk teknologi for Internett
http://www.samtiden.no/99_2-3/art3.html
(Artikkel i Samtiden av Lars Risan om Linux som lokaldemokratiets frontkjemper mot distribusjonsmonopolistene.)

FAQ: Hva er galt med Microsoft og finnes det alternativer?

Linux-workshop toppside
(Faggruppen arrangerte en heldags workshop 14. februar 1999. Dette er noe vi antagelig vil gjøre med jevne mellomrom, og her finnes handoutene som ble benyttet på workshopen.)

Hva er Open Source?

Hva er GNU?

The Wide Open License (her kan du lese om forskjellen på Copyleft og Open Source. Men hva som er "mest åpent" er kanskje et åpent, iallfall omstridt, spørsmål.)

Free Standards Group
http://www.freestandards.org/
(De står bl.a. bak Li18nux fellesstandarden for Linux.)

LI18NUX Project
http://www.li18nux.net/
(The Linux Internationalization Initiative)

Linux Documentation Project (LDP)
http://www.linuxdoc.org/

Copyleft.no

Norwegian Linux Community

Hva er Open Publication?

Et eksempel på en Open Publication License

GNU Free Documentation License

An Author's Open Source License

Nupedia - et initiativ for et online oppslagsverk med Open Contents License

oss4lib - Open Source Systems for Libraries

Perceptions of world domination: The origin of the phrase 'world domination by 2003'
http://www.linuxworld.com/linuxworld/lw-2000-03/lw-03-vcontrol_4.html

Linux4Chemistry
http://zeus.polsl.gliwice.pl/~nikodem/linux4chemistry.html

Wizards of OS #1
Open Sources and Free Software
http://www.mikro.org/Events/OS/frameset_e.html?Submit1=english
(En årlig konferanse om Open Source og fri programvare)

Rekrutteringsplakat til f3p

Flere Linux-lenker

DNDs websider

Thomas Gramstad