MEDIEVOLD OG SENSUR

Paneldebatt lørdag 28. oktober kl. 19:30 i auditorium 1 i Sophus Bugges hus, universitetet i Oslo, Blindern. Ĺpent for alle interesserte.

Det har lenge pågått diskusjoner om underholdningsvolden i ulike medier som TV, i filmer og i dataspill. Fører underholdningsvold til mer - eller kanskje mindre - virkelig vold? Nylig har "Barnevakten" og Kristelig Kringkastingslag satt i gang aksjoner mot TV-serier, tegneserier og dataspill de ikke liker. Dette har bl.a. medført fjerning av TV3's eventyrsøndag med eventyr-action-seriene Xena og Hercules. Er eventyr og underholdningsvold skadelig for barn og unge? Er all underholdningsvold like skadelig? Blir "hensynet til barna" brukt som påskudd eller sjakkbrikke i en politisk-religiøs maktkamp om barnas sinn? Medfører dataspill at barns hverdag er mer voldelig nå enn før? Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp i debatten.

Det vil også bli vist video i utvalg fra Xena og fra andre TV-serier, samt demonstrasjoner av voldelige dataspill.

Debatten arrangeres i tilknytning til science fiction-kongressen Millennium Fallcon, som pågår hele helgen 27.-29. oktober. Debatten er åpen og gratis for alle og krever ikke deltakelse på kongressen.

PANELDELTAKERE

Roar Røise (Barnevakten)
Thomas Gramstad (Xenadu, norsk Xena-fanklubb)
Margrét Helgadóttir Næss (filmviter, hovedfag mediepedagogikk)
Stig Ryland (Kristelig Kringkastingslag)
Atle Boysen (filmskribent, FilmMagasinet )
Dag Asbjørnsen (Statens Filmtilsyn)
Johannes Berg (norsk science fiction og spillfandom)
Ordstyrer: Inge Carlén

Arrangør: Babylon 5 Studentgruppe/The Shadow Project
http://www.shadowproject.org/millennium_fallcon.html

http://www.ifi.uio.no/~thomas/lister/medievold-sensur.html