Amazonegruppas logo


Amazonene var opprinnelig et folkeslag der kvinnene hadde rollen som krigere og hærførere. De er kjent fra bl.a. gammelgreske myter og overleveringer. Amazonene ble regnet som heltemodige og uovervinnelige i kamp. I dagligtale har ordet overlevd og brukes gjerne om en høy og kraftig kvinne, eller mer generelt om enhver kvinne som er uredd og handlekraftig.

Valkyrie Amazonegruppa ønsker å sette fokus på bilder, idealer, myter og oppfatninger av "det heroiske kvinnelige" og sterke kvinner i fortid, nåtid og fremtid, innen kunst, kultur, litteratur, religion, idrett, kampsport. Amazonegruppa arbeider for individuell frihet og kreativitet og mot fremmedgjørende og begrensende kjønnsroller og stereotyper.

Amazonegruppa arrangerer møter og debatter. Se web-sidene våre (adresse nedenfor) eller kontakt oss for informasjon om våre arrangementer.

Amazonegruppa
Postboks 2631 Solli
0203 Oslo

http://folk.uio.no/thomas/lister/amazone
amazons@math.uio.no
2244 3683