Møte i Amazonegruppa:

ACTIONHELTINNEN: ET NYTT KVINNEIDEAL?

Tirsdag 13. april 1999 kl. 19-21
Seminarrom U 35 i Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, Blindern

Margrét Helgadóttir Næss vil holde foredrag med filmklipp som presenterer ulike actionheltinner. Ved å spille hovedroller og helteroller som tradisjonelt spilles av menn, bryter disse kvinnene med den tradisjonelle presentasjonen av kvinner i Hollywood-filmer. Disse kontroversielle kvinnene kjennetegnes ved sin styrke og uavhengighet, aggressivitet, muskler og bruk av våpen, tradisjonelle maskuline symboler. På dette møtet blir det gjensyn med mange heltinner, samt en mulighet for å se dem med nye øyne.

Margrét Helgadóttir Næss har nettopp levert hovedfagsoppgave om actionheltinner og er førstekonsulent ved KILDEN - Informasjons-og Dokumentasjonssenter for Kvinne- og Kjønnsforskning i Norge, Norges Forskningsråd.

Amazonegruppa ønsker å sette fokus på bilder, idealer, myter og oppfatninger av "det heroiske kvinnelige" og sterke kvinner i fortid, nåtid og fremtid, innen kunst, kultur, litteratur, religion, idrett, kampsport. Amazonene var opprinnelig et folkeslag som levde i flere deler av Middelhavsområdet, der kvinnene hadde rollen som krigere og hærførere. De er kjent fra bl.a. greske overleveringer; grekerne fryktet dem og de ble regnet som uovervinnelige. I dagligtale har ordet overlevd og brukes gjerne om en høy og kraftig kvinne, eller mer generelt om enhver kvinne som er uredd og handlekraftig. Amazonegruppa arbeider for individuell frihet og kreativitet og mot fremmedgjørende og begrensende kjønnsroller og stereotyper.

Følg med på Amazonegruppas web-sider for oppdatert program.
Sist oppdatert: 26.03 1999

Amazonegruppa
Postboks 2631 Solli
0203 Oslo
2244 3683
amazons@math.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~thomas/lister/ag.html