NOTAT OM ORDET SENSUR

Noen har lurt på om "sensur" er det rette ordet å bruke om Røises aksjon, eller burde det kanskje heller kalles "kvalmende overformynderi" eller lignende? Er ikke sensur bare det som skjer i land der statsmakten fengsler og torturerer opposisjonelle? Svaret er nei - dette er en snever definisjon av sensur som avviker fra vanlig bruk og betydning av ordet.

Hva betyr "sensur"? Ordbøker og dictionaries er ganske enige om dette.

The Random House Dictionary of the English Language, The Unabridged Edition (1966), sier:

censor 1. An official who examines books, plays, news reports, motion pictures, radio programs etc. for the purpose of suppressing parts deemed objectionable on moral, political, military or other grounds. 2. any person who supervises the manners or morality of others 3. an adverse critic; faultfinder 4. (in the ancient Roman republic) either of two officials who kept the register or census of the citizens, let public contracts, and supervised manners and morals 5. (in early Freudian dream theory) the force which represses ideas, impulses, and feelings, and prevents them from entering consciousness in their original undisguised forms. - v.t. 6. to examine and act upon as a censor 7. to delete (a word or passage of text) in one's capacity as a censor censorship 1. act of censoring 2. the office or power of a censor 3. the time during which a censor holds office 4. the inhibiting and distorting activity of the Freudian censor
Av dette ser vi at både betydning 2. og 3. av censor, som også inngår i censorship betydning nr. 1, er forenlig med en bred bruk av ordet sensur. Men det er naturligvis betydning nr. 1. av censor som er den mest relevante i sammenheng med kampanjen. Denne betydningen er så vid at den inkluderer bruken av ordet sensur om Røises aksjon mot Xena som berettiget. Grunnen til dette fremgår f.eks. ved å se på definisjonen av "official" i samme dictionary. Der står det følgende:
official 1. a person appointed or elected to an office or charged with certain duties, esp. in the government
"særlig i regjeringen", men altså ikke kun i regjeringen. Man behøver altså ikke være regjeringsoppnevnt for å kunne ha makt til å sensurere, og det kan likevel kalles sensur. Dette viser at censor betydning 1., som inngår i censorship betydning 1., også inkluderer sensur i "privat" regi, slik som i tilfellet med Barnevakten.

Merk forøvrig at et ord som "selvsensur" blir meningsløst hvis vi begrenser oss til en snever og ikke-standard bruk av ordet sensur. Likevel vet vi at dette er et vanlig ord; dette viser igjen at den snevre bruken av ordet "sensur" avviker fra ordets vanlige betydning og bruksmåte.

Kan det være at The Random House Dictionary of the English Language, The Unabridged Edition (1966), er utypisk eller avvikende? Det virker ikke slik. The Webster Reference Dictionary of the English Language (1983) sier det samme med litt andre ord. Det samme gjør The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).

The Oxford Dictionary of English Etymology (1966) definerer "censor" som "supervisor of morals". Sensur blir da "overvåkning av moral", uten krav om at det må være staten eller regjeringen som utfører overvåkningen.

Encyclopedia Britannica, Macropedia 3 (1974) sier:

Censorship To censor is to judge and criticize, to count and calculate, and to prohibit and suppress. The function or office of censorship in a political, religious, or social community is to proclaim common ends and values for the community, draw up programs of action, adherence, and ideology to achieve them, establish devices and agencies to enforce them, and enumerate crimes and sins, errors and obscenities, heresies and treasons by which they are endangered.
Norsk synonymordbok, annen utgave (Aschehoug/Gyldendal 1984) sier:
sensurere: se granske, kontrollere, kritisere, vurdere; kneble.

Dermed er konklusjonen klar:

  1. Det er ikke bare stat/regjering som kan utøve sensur. Det som enkelte vil kalle formynderi er også en form for sensur. Følgelig er det ikke noe galt i å kalle eksempler på formynderi for sensur, fordi sensur er den videre klassen (genus) som formynderi (species) tilhører.
  2. Den snevre bruken av ordet "sensur" avviker fra og utelukker flere vanlige, utbredte, og leksikalsk anerkjente betydninger av ordet "sensur".
Thomas Gramstad,
November 2000


Dette dokumentets adresse:
http://www.ifi.uio.no/~thomas/xenadu/kampanje/sensur.html

Kontakt Xenadu:
thomas@ifi.uio.no

Tilbake til Xenadus kampanjeside:
http://www.ifi.uio.no/~thomas/xenadu/kampanje/