next up previous contents
Next: Innholdskriminalitet Up: Utbredelse av kriminalitet på Previous: Økonomisk kriminalitet

Datakriminalitet

Datakriminalitet kostet norske bedrifter en halv milliard i 1997 [#!nso!#]. NSO mener dette er et nøkternt og konservativt anslag. Datakriminaliteten i Norge er femdoblet på to år [#!økokrim!#]. Datakriminalitet kan være alt fra sletting av harddisker, kopiering av filer, piratkopiering av programvare til hvitsnippforbrytelser.

Metodeutvalget sier at det er mange grunner til at datakriminalitet ikke anmeldes. Hovedgrunnen er nok at den ikke oppdages. Oppdagelse krever ofte høy kompetanse. Kun i tilfeller der f eks en hacker sletter eller ødelegger data, vil fornærmede få en klar indikasjon på at noe galt er fatt. Det kan i slike situasjoner være lett å tenke på tekniske feil og mindre aktuelt å tenke på kriminalitet. Videre vil nok de fleste i næringslivet kvie seg for å gå til politiet. Ved anmeldelse eksponeres bedriftens datasikkerhet, som gjennomgående er dårlig, og det oppfattes nok ikke som god reklame. Det antas at mange bedrifter unnlater å anmelde forhold til politiet, fordi tiltroen til at politiet kan oppklare saken er liten'.

Jeg ser også en annen grunn til at datakriminalitet sjelden anmeldes. Hvis en større bedrift oppdager at de har blitt oppsøkt av datakriminelle, har de ofte tre valg:

1. Ikke anmelde det eller offentliggjøre det
2. Andmelde og offentliggjøre det
3. De som fant ut at det hadde skjedd holder tett.

Konsekvensene av at et innbrudd har funnet sted er uansett uheldige for bedriften. Hvis de ansvarlige sier i fra, mister de kanskje jobben. Hvis ledelsen sier i fra til offentligheten går sannsynligvis aksjekursen kraftig ned og ledelsen og styret må gå. På grunnlag av dette vil jeg anta at tilfelle 1 og 3 er de vanligste å velge. Dvs når man oppdager datakriminalitet holder man det for seg selv for ikke å miste ansikt.


next up previous contents
Next: Innholdskriminalitet Up: Utbredelse av kriminalitet på Previous: Økonomisk kriminalitet
Thomas Ekdahl
3/26/1999