"Måling av talekvalitet over IP"

Mitt navn er Thomas Tomter. Jeg avsluttet hovedfagsstudiet ved Institutt for Informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo våren 2003. Hovedfagsoppgaven min, "Måling av talekvalitet over IP", handlet om å teste talekvaliteten på IP-telefoni for bruk i luftfartskommunikasjon. Denne websiden gir et sammendrag av hovedfagsoppgaven og forklarer motivasjonen for den, i tillegg til at de viktigste resultatene og funnene presenteres

Hele rapporten og lydopptak finnes på websidene til Informatikkbibliotektet..

Spørsmål angående hovedfagsoppgaven eller andre henvendelser kan rettes til denne e-post adressen.