Oblig 1

As We May Think

by Vannevar Bush

 

Artikkelen ble opprinnelig publisert i 1945 i juli utgaven av "The Atlantic Monthly".

Utgangspunktet til Vannevar Bush var den enorme og stadig økende mengden av informasjon som fantes. Lagring og gjenhenting av all denne informasjonen hadde ikke noe optimalt system. Han trekker inn bl.a. datidens biblioteksystemer som han fant utilstrekkelig, særlig med tanke på gjenfinning. En hel del informasjon forsvant blant den voldsomme mengden. Viktige tanker og oppfinnelser sto i fare for å bli glemt fordi informasjonen ikke nådde frem til de riktige personene. F.eks. Mendels arbeid med arvelighetslæren var "borte" fra verden i over en generasjon..

Vannevar Bush kommer i artikkelen med forslag til fremtidige løsninger for å bedre og å effektivisere teknologien. Han tar utgangspunkt i datidens oppfinnelser/teknologiske maskiner, reflekterer rundt disse og forsøker å tenke ut mulige videreutviklinger. Deriblant nevner han skrivemaskinen, bilen, telefonen, filmkamera, fotografi o.l.

Bush skriver om muligheten for bruk av f.eks. mikrofilm som lagringsmedium: Et stort leksikon kan komprimeres til en størrelse lik fyrstikkesken. Et helt bibliotek kan få plass i den ene enden av et skrivebord. Alt som noen gang er skrevet (..en billion bøker) kan lempes inn i en flyttebil.. > Poenget hans her er at det var viktig at informasjon/data opptar så lite plass som overhode mulig.

Vil fremtidige forfattere kanskje benytte seg av en type skrivemaskin med mikrofon som kan konvertere tale til skrift uten at en trenger å trykke på tastene - En vocoder.

Videre skriver han om hullkortmaskinen som Hollorith hadde oppfunnet for lenge siden i forbindelse med de store folketellingene i USA, og som nå ble brukt i mange firmaer.

Bush refererer til kulerammen (Abacus) som et eksempel på teknologi som har overlevd gjennom flere hundre år (p.g.a. at det er et nyttig verktøy og alternativer mangler/for dyre). Utviklingen fra kulerammen til den moderne regnemaskinen har vært stor. Like stor tror han den videre utviklingen mot fremtidens regne/datamaskin kommer til å være også.

Memex: En annen maskin han tror kommer til å bli nyttig. En slags skrivepult der en kan lagre det en vil, samtidig som det vil være lett å gjenhente informasjon.

 

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Copyright © TRV... Oppdatert 14.09.2007