Kristian Augustsgate 23: Fasade mot Fredriksgate

Her har man i senere år gjort en endring i fasaden,  fordi en opprinnelig inngang er blitt stengt igjen. Grågrønn solvågstein har ikke vært tilgjengelig, så man har måttet velge noe annet, og valget har falt på en grovslipt, lys larvikitt. Overfladisk sett har de to bergartene en god del  til felles: På avstand kan begge virke grålig, de er grovkrystalline, og har et lysspill. På nært hold ser vi imidlertid klare forskjeller: Solvågsteinen er mer groverkrystllin enn larvikitt, den har en klar grønnlig fargetone. Larvikitten er blålig i farge, og har et har et helt forskjellig fargespill, som skyldes den indre  strukturen i feltspatkrystallene. For en geolog er dette to helt forskjellige bergarter !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På nært hold ser vi klart den mineralogiske og strukturelle forskjellen mellom den grågrønne, pyroksenrike solvågsteinen (til høyre) og den blålige, feltspatiske larvikitten (til venstre). På nært hold har de to bergartene forskjellig kornstørrelse og forskjellig fargespill, og vi ser i tillegg at larvikitten viser tegn til parallellorientering av feltspatkrystallene (opp mot venstre). Larvikitten har er en primær magmatisk lagdeling vi ikke ser i gabbroen fra Solvåg.