Dette geologiske kartet over Oslo sentrum ble laget av K.O. Bjørlykke i 1890 årene. Noe nyere, bedre eller mer detaljert kart finnes ikke. 1890 årene var en periode med stor utbygning i Kristiania, og Bjørlykke hadde derfor tilgang til byggetomter som siden har vært utilgjengelige.

 

Kartet og en fyldig beskrivelse ble publisert som volum nr. 25 i NGUs publikasjonsserie.

 

Noen geologiske trekk

 

Faguttrykk: Denne fremstillingen gjør bruk av ord og uttrykk fra geologisk fagspråk. Disse er ikke definert her, men forklaringer finnes i GeoLeksi, et on-line geologisk leksikon ved Geologisk Museum, redigert av førstekonservator Inge Bryhni. Denne nettsiden inneholder en rekke direkte lenker til GeoLeksi. Disse er markert ved {GeoLeksi} i hakeparentes etter oppslagsordet.

Digitale geologiske kart over Norge finnes hos NGU

 

Spørsmål, kommentarer og rettelser til denne nettsiden kan sendes til:

Tom Andersen

Institutt for geofag

Universitetet i Oslo

Postboks 1047 Blindern

0316 Oslo

 

e-mail: tom.andersen@geo.uio.no