Fagerborg og Vålerenga kirker:

Variasjoner i Østfoldgranitt

 

Granitten i Fagerborg kirke kommer fra Skjeberg, og hører til den ca. 925 millioner år gamle Østfold-Båhus granitten. Bergarten er svakt porfyrisk, med fenokrystaller av rosa mikroklin. Forøvrig består bergarten av lys grå plagioklas, litt mørkere grå, glassaktig kvarts og svart biotitt. Denne bergartstypen er vidt utbredt i Øsfoldgranittens nordvestre del, og har vært brukt som bygningsstein i ganske stor utstrekning. Den skiller seg fra den grå, finkornige varianten vi kjenner som "iddefjordsgranitt" i både farge, tekstur og kornsørrelse, men de to er nært assosiert i tid og rom, og har også ganske sikkert samme dannelseshistorie. Der de to typene granitt forekommer sammen, vil grå, finkorning granitt være (litt) yngre enn den rødlige, mer grovkornige varianten.

Granitten i Vålerenga kirke er en finkornig iddefjordsgranitt.  Steinen er nokså påvirket av brannen i 1979, med sotutslag og en del sprekker. Bergarten består av de samme mineralene som granitten fra Skjeberg, men denne varianten er mer finkorning (bildene ovenfor er i samme målestokk).

 

 

Grorud kirke: Grefsensyenitt

Grefsensyenitten som er brukt i Grorud kirke er hentet lokalt. Vi kjenner igjen grålig plagioklasfelstspat som kjerner i lys rød mikroklin. Bergarten kan inneholde noe kvarts, men sjelden mer enn ca. 5 prosent. Blant steinhuggere  var bergarten kjent som "grorudgranitt", men dette stemmer altså ikke, en granitt skal ha minst 20 % kvarts. Dessverre har denne feilen blitt hengende igjen: Både Oslo Byleksikon og to meget brukte arkitekturguider for Oslo hevder feilaktig at kirken er kledd med "granitt".

 

 

Frogner kirke: Samspill mellom iddefjordsgranitt og grefsensyenitt.

Her ser vi grå iddefjordsgranitt med grovhugget overflate i de sentrale veggfeltene, og en rosa grefsensyenitt med finhugget overflate i avslutningsfeltet mot hjørnet. Blokkene av grå iddefjordsgranitt inneholder rikelig med glassaktig kvarts, mens de røde blokkene av grefsensyenitt er så å si kvartsfrie.