Oslo Hospital

Oslo Hospital har sine røtter tilbake til et fransiskanerkloster fra 1200-tallet. Dagens bygninger omfatter sykehuset og Gamlebyen Kirke (egentlig: Oslo Hospitals Kirke). Gråsteinsbygningen på dette bildet er den eldste bevarte del av dagens anlegg, og er datert til 1734.

Muren er en virkelig "gråsteinsmur", satt sammen av det man har hatt for hånden. En rask undersøkelse viser at vi både finner kalk og leirskifer av kambrosilur alder (f.eks den gulaktige blokka høyt i dette bildet), gneiss og permiske intrusivbergarter. Huset ligger like ved  Ekebergskråningen, som er stedet for en av Oslofeltets største forkastninger. Her var både prekambrisk gneiss og yngre bergarter å finne i umiddelbar nærhet, og murerne har rasket sammen det de har kunnet finne. Slik var byggeskikken på 1700-tallet - men sammenlign med den bevisste materialbruken og det sirlige steinhuggerhåndtverket i Gamle Aker Kirke noen århundrer tidligere ! Her har det åpenbart gått tilbake med håndtverkstradisjonene gjennom århundrene.

Dette bildet viser en litt mer langveisfarende gjest - en avbrundet flyttblokk av grefsensyenitt, flankert av lokal gneiss.