Søylene foran Aulaen

Statuene

Den brolegningen Universitetsplassen har i dag er et resultat av en omlegging av  plassen i 1931. Samtidig fikk plassen et svakt fall inn mot midtbygnigen, slik at studentene kan se Rektor under immatrikuleringstalen (!), og en plattform i hele plassens bredde ble analgt med trappetrinn ned mot plassen. Dessuten ble statuen av  Schweigaard (til venstre) flyttet og fikk ny sokkel. Et par år senere fikk han selskap av sin kollega P.A. Munch (i bakgrunnen).  Utformingen av plassen før 1931 var ganske forskjellig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er et klassisk Kristianiamotiv - Henrik Ibsen kontrollerer sitt lommeur mot den Universitetets store ur i vinduet til venstre i Urbygningen. Her gjengitt på et postkort stemplet i 1918. Bildet er eldre - det skal være tatt i 1901, og utsnittet med Ibsen er gjengitt i mange sammenhenger. Universitetsanlegget er slik det hadde vært fra 1883: Statuen av A.M. Scwheigaard står på sin opprinnelige sokkel midt på plassen, midtbygningen har sin kontroversielle englefigur i behold (den finnes i dag på Blindern) og selve plassen har en annen utforming. De mørke feltene på begge sider av Schweigaard er felter med gressplen og beplantning, som dekket en stor del av arealet. Plassen er horisontal, og antakelig dekket med grus, slik Slottsplassen fortsatt er. Da dette bildet ble tatt var Aulaen ennå ikke kommet til - den ble først innviet ved 100-års jubileet i 1911.