Søylene består av bergarten grefsensyenitt, og er hentet fra brudd i Årvollåsen.

 

Steinhuggerarbeidet ble utført av slaver -det vil si fanger i fengslet på Akershus festning.