Grefsensyenitt er en intrusiv, magmatisk bergart fra Oslofeltet. Den finnes i et belte fra Grefsenåsen mot Gjelleråsen. Bergarten består av lys rød mikroklin, grå plagioklas og mørk biotitt og pyroksen. :Litt glassaktig kvarts kan forekomme. Bergarten har gått under handelsnavnet grorudgranitt. Bergarten er ikke en sann granitt - til det har den alt for lite kvarts. Granitter skal ha mer enn 20 volum prosent kvarts, grefsensyenitten har sjelden mer enn 5 %. Grefsensyenitten har mange egenskaper som gjør den til en god fasadestein: Den er vakker, homogen og motstandsdyktig mot forvitring. Den er dessuten lett å bryte og bearbeide, på grunn av en velutviklet "kløv" som steinhuggere har visst å utnytte.

Grefsensyenitten ble brutt i en hel rekke brudd - i dag er bare ett av disse i drift, ved Bonkall.