Tønsbergitt

 

Tønsbergitt er en permisk intrusivbergart fra Oslofeltet, som er en del av den store larvikittplutonen i det sørlige Vestfold. Bergarten finnes bare i området sør og øst for Tønsberg, og har vært brutt bl.a. på Bolærne og Nøtterøy.

Tønsbergitt er kjemisk og genetisk beslektet med larvikitt, selv om de ser helt forskjellige ut Tønsbergitten er mørk rødbrun fordi jernet i bergarten er i oksidert tilstand - bergarten er pigmentert med finfordelt hematitt.

Tønsbergitten i Frimurerlosjen (ovenfor) kommer fra Bolærne, og er et helt klassisk eksempel på denne bergarten. Andre varianter av tønsbergitt kan være litt lysere, og da kan den av og til være vanskelig å skille fra grefsensyenitt. Tønsbergitten er imidlertid som regel mer grovkornet, og feltspatkrystallene har karakteristiske hvite kanter.

Nedenfor ser vi en finhuggen variant av tønsbergitt, fra Prinsens gate 22

 

Så  følger et eksempel på tønsbergitt med vekslende grovhugget og finhugget overflate, i kombinasjon med gul murstein. Eksemplet er hentet fra første etasje i Storgata 37.

 

 

Til slutt et eksempel på polert tønsbergitt