Pilestredet 27

 

Denne bygningen ble bygd i 1900, og danner sammen med St. Olavs gate 22 og 24 en stort, enhetlig bygningsmasse kjent som Alfheimkomplekset.Bygningen gir et påfallende lyst og luftig preg, med store glassflater og en oppfinnsom bruk av materialer. Hovedsakelig er det snakk om teglstein i røde og gule farger, men første etasje er kledd med Grefsensyenitt. Dette er en av prestisjebygningene i Oslo  hvor Grefsensyenitten har fått lov til å utfolde seg  (se også sokkeletasjen i Stortinget, arkadene på Youngstorget og søylene foran Universitetets aula). Kanskje dagens næringsdrivende burde dempe sin egen eksponeringstrang og plakatklistring, og la bergarten komme til sin rett ?

Portalen mot Pilestredet er verdt en nærmere studie, her har larvikitten sneket seg inn igjen.

I ornamentfeltene mellom vinduene i annen og tredje etasje finner vi en helt annen bergart.

 

I mai 2008 foregikk det oppussingsarbeid i Pilestredet 27. Blant annet er det lagt ny takstein, og det er interessant å se at det ble brukt ekte vare - kvartsglimmerskifer fra Alta ! Kanskje samme materiale som ble brukt den gang bygningen var ny.

Her ligger ferdig tilpassede takstein av skifer klar til montering. Kvartsglimmerskiferen fra Alta er kjent for å være spesielt hard og slitesterk på grunn av et høyt kvartsinnhold. Steinen har en nokså jevn, grågrønn overflate, og så lenge den er ren har skiferen en glinsende overflate. Den  viktigste konkurrent - Oppdalskiferen - er noe mer heterogen og har mattere glans, litt varierende gråfarge og noe lavere innhold av kvarts.

 

Etiketten etterlater ingen tvil om opphavet !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilestredet 31

 

Pilestredet 31 er et særpreget hybelhus fra 1932 som nå er blitt til Tullinløkka studenthus, med ca. 100 hybler for studenter. Oppover i etasjene er bygningen pusset og malt, og de to nedere etasjene bærer preg av relativt hardhendt modernisering, med mye bruk av metallplater. Opprinnelig har det nok vært brukt steinkledning der vi i dag finner metall. På begge sider av hovedinngangen på kortveggen (mellom de to Bunnpris-skiltene) og ved inngangen til Sush-resturanten nederst til venstre i bildet er noen rester bevart

Sliten, pyntet på med diverse skilt og innretninger - og nedtagget finner vi en nokså uvanlig fasadestein: Lys, fossilrik pentameruskalk. Denne bergarten har ikke vært mye brukt i Oslo, det eneste andre eksemplet  som er påvist hittil er noen rester av eldre fasadekledning i Kongens gate 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilestredet 31: Pentameruskalk

Pentameruskalken inneholder en mengde skall av brachiopoder. Denne bergarten er en kalkstein fra Oslofeltet av silurisk aldre, som har vært brutt ved Olimb i Jevnaker. Bergarten finnes i en lys og en mørk variant, den mørke er umetamorf, den lyse som vi ser her, har vært utsatt for svak kontaktmetamorfose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilestredet 15

 

Pilestredet 15 er en av mange 1890-talls bygninger i sentrale Oslo som har natursteinskleding i første etasje, og pusset mur videre oppover. Bygningen har et fint utformet, tilbaketrukket inngangparti med våpenskjold over

 

 

 

 

Bergarten som er brukt i denne sokkeletasjen her er en lys, relativt finkorning og kraftig miarolittisk grefsensyenitt (detalj til høyre, plastpluggen som målestokk er ca. 10 mm i diameter). Feltet under vinduet er imidlertid juks og fanteri - her har man brukt murpuss med mineralkorn som passer godt til grefsensyenitten i farge.