Her ser vi et utsnitt fra hjørnet i Operapassasjen mot Youngstorget. Snitt gjennom sjøliljestilker opp til venstre, en fossil korall ned til høyre.