Marmor fra Gjellebekk, Lier

Marmoren fra Gjellebekk i Lier er egentlig en kalkstein av silurisk alder som har gjennomgått kontaktmetamorfose da Drammensgranitten intruderte i permisk tid. Marmoren er lys brunlig grå av farge, og har mange uregelmessige, mørkere bånd og årer. Disse kommer meget godt fram på dette bildet (Steen og Strøm bygningen, mot Prinsens gate).  Dette er stylolitter, dvs. oppløsningsstrukturer der tungt løslige silikatmineraler er anriket fordi kalkspaten har løst seg opp. Der bergarten er utsatt for mekanisk slitasje vil man se at disse båndene har større slitestyrke enn de lyse, kalkspatrike delene av bergarten - etter noen års bruk, for eksempel i et gulv, vil marmoren utvikle et kraftig  relieff.