Øvre Slottsgate 11

Øvre Slottsgate 7, 8 og 11 er forretningsgårder som ble reist i perioden 1896-98, etter tegninger av samme arkitekt. Dette har gitt seg utslag i et ensartet valg  av natursteinsforblending av de nedre etasjene. Selve utformingen av steinkledningen er imidlertid forskjellig. Nr. 11 har fått en tung kledning av grovhugget iddefjordsgranitt, med finhugne buekanter rundt vinduene og en skulpturelt utformet portal. Som vi ser av inskripsjonen, hodt Kristiania Håndtverkeres Sparebank til her, etter ombygning i 1924. I dag holder A-etat til her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til startside

 

 

 

 

 

 

 

Øvre Slottsgate 15

I Øvre Slottsgate 15 finner vi igjen en kombinasjon av polert tønsbergitt og mørk larvikitt som vi også ser flere andre steder i Oslo sentrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvre Slottsgate 5

Første etasje i Øvre Slottsgate 5  (1898) har fått kledning med kleberstein. Det samme ser vi omkring vinduene i de høyere etasjene. Forøvrig har fasaden  pusset og gulmalt mur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsens gate 25

Festmagasinet Standard - velkjent sted for hobbyartikler og morosaker - har holdt til på hjørnet av Prinsens gate og Øvre Slottsgate i mer enn hundre år. Bygningen ble imidlertid reist i 1898 for AS Norsk Kleber og Skiferforretning, og da passer det jo godt at fasaden har fått en fin klebersteinskledning.  Merk ornamentene under gesimsen !

Grunnmuren er imidlertid forblendet med en hardre, grå bergart med finhuggen overflate.  Støv og skitt gjør den vanskelig å identifisere, men ved nærmere ettersyn kan man se at det faktisk er en nokså lys larvikitt som har vært brukt her. I veggene er det ikke stort å se av det karakteristiske fargespillet, steinplata foran døra er imidlertid så nedslitt at fargespillet kommer fram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvre Slottsgate 9

Denne bygningen er egentlig et tilbygg til Akersgata 18, og har fått samme type fasadekledning: Finhuggen grefsensyenitt i første etasje, og forøvrig pusset mur.

 

 

Øvre Slottsgate 8

 

Øvre Slottsgate 8 ble bygd samtidig med Øvre Slottsgate 11, og viser samme form for materialbruk. De øvre etasjene er pusset mur, første og annen etasje er kledd med finhuggen iddefjordsgranitt. Her i nummer 8 er overflaten jevn og finhugget over det hele. Men, balkongen på hjørnet har fått en skulpturell utforming, og portalen til Slottspasasjen (se nedenfor)  er også rikt ornamentert.

 

 

 

 

Øvre Slottsgate 7

Denne bygningen ble reist samtidig med nr. 8 og nr. 11, og natursteinsbruken er den samme: Finhuggen iddefjordsgranitt, med rik ornamentering omkring portalene. Ornamentene under og omkring vinduene består av kleberstein.

Her er bygningen sett fra Prinsens gate. I bagrunnen skimter vi tønsbergittfasaden i første etasje av  Prinsens gate 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvre Slottsgate 4

Øvre Slottsgate 4 fra 1897 rommer i dag pedagogisk virksomhet - tidligere har forskjellige forretninger holdt til her. Bygningen er i fem etasjer, fra annen og oppover finner vi den tidstypiske, ornamenterte murpussen, som er nokså godt tatt vare på. Første etasje har natursteinskledning -"forblendet med polert naturstein, trolig granitt" i følge et sentralt verk om arkitekturhistorie i Oslo sentrum. Uansett ser vi en mørk til mellomgrå flate brutt av fremstående, smalere lyse bånd.

 

 

 

Øvre Slottsgate 4 - bergarter

 

 

Materialbruken i første etasje i Øvre Slottsgate 4 er faktisk en nokså original kombinasjon av naturstein: Grå larvikitt kombinert med lys iddefjordsgranitt. Så, arkitekturhistorikeren er ikke helt på jordet, men en geolog kunne lett ha fortalt ham at ikke alt som er grått er granitt !

Tidligere brukere av lokalene må ta ansvar for hullene i kledningen. Det er bedre å la dem stå slik enn å fylle dem med sement i avvikende farge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til startside