Sjømannsskolen

Midt i Ekebergskråningen ligger sjømannsskolen fra 1917,  tung og mektig,  høyt hevet over byen og havna. Oslo Sjømmannsskole utdannet navigatører for handelsflåten, men ble nedlagt i 1989, og siden den gang har det vært annen pedagogisk virksomhet i bygningen.

Til startside

 

.

Sokkeletasjen er kledd med en lys grå naturstein med grovhugget overflate, unntatt omkring inngangen, hvor steinen har fått en finhugget overflate, og derfor virker atskillig lysere. Bergarten som er brukt er  iddefjordsgrantt. De høyere etasjene har fått lys grå murpuss som ligger nær granitten i farge.

 

Buegangen ut mot byen er preget av støv og skitt, og av hvite utslag av mursalpeter. Kanskje en omgang med høytrykkspyler hadde vært på sin plass ?

 

Ornamentene ved inngangen viser bergartens egentlige, lyse gråfarge.

Plassen foran inngangen er omgitt av en lav, bueformet mur. Denne er dekket med heller av grå sandstein - innimellom finner vi også heller med et rødskjær (nr. 3 forfra i bildet). Dette er ringerikssandstein fra Oslofeltet.

 

 

 

 

 

 

Sjømannsskolen: Iddefjordsgranitt

Bergarten som er brukt i Sjømannsskolen er en lys, finkorning granitt. Vi ser svakt rosa kalifeltspat, hvit plagioklas, grå, glassaktig kvarts og små, svarte biotittflak. Dette er klassisk iddefjordsgranitt, slik vi kan finne den i for eksempel HøyesterettKarl Johans gate 16 og i Monolitten i Vigelandsparken.

Målestokk: 50 mm