Youngstorget

Det er tre byggverk på Youngstorget som fortjener oppmerksomhet i naturstein-sammenheng:

Folketeaterbygningen er en typisk funkisbygning, hovedsakelig forblendet i rød teglstein. De tre nedre etasjene er imidlertid kledd med plater av kalkstein fra Porsgrunn. Kalksteinen er rik på fossiler.

Til startside

Fredsmonumentet på Youngstorget består av en lys, blågrå larvikitt.

Her kan vi få et inntrykk av variasjonsbredden i larvikitt. Den lyse larvikitten er svært nært beslektet med både den mørke og den rødbrune bergarten i fasaden i bakgrunnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjørnegården Torggata - Eva Kolstads gate har gjenoppstått etter omfattende brannskader på 1990-tallet.

Fasaden er det eneste som står igjen etter den opprinnelige bygningen, og steinen ser ut til å ha klart påkjenningene godt..

De øvre etasjene er bygd i rød og gul teglstein, og forblendingen i første og annen etasje er polert, mørk larvikitt med gesimser av polert tønsbergitt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadene i de gamle basarhallene på Youngstorget er bygd av Grefsensyenitt. Grefsensyenitten er ofte en taus sliter  i bybildet i Oslo, mye brukt til å forblende kjellermurer og andre lite fremtredende bygningsdetaljer. Noen fine unntak finnes, denne arkaden, Stortingets sokkeletasje, Pilestredet 27, Zoologisk Museum og søylene foran Universitetets Aula hører med blant dem.

 

 

Youngstorget 1

Youngstorget 1 er en langt mer beskjeden bygning enn Folketeaterbygningen, som er nærmeste nabo (i høyre billedkant).. Den skriver seg fra før  forrige århundreskifte. Bortsett fra at den har fått litt maling og moderne vinduer, ser fasaden nesten uforandret ut fra et foto fra omkring 1900.

Første etasje er imidlertid "forbedret" med grå keramikkfliser og funkis-vinduer. Ombygningen må ha blitt gjort en gang mellom ca. 1935 og 1950, kanskje i forbindelse med at Folketeaterbygningen kom opp ? I denne prosessen fikk vinduene fått rammer og bunnfelter av mattslipt solvågstein.

Siden solvågstein ikke har vært brutt på mange år, har man lappet litt med blå larvikitt her og der. Se feltet midt under vinduet. På nært hold ser man klart forskjellen mellom de hvite lysrefleksene fra pyroksenkrystaller i solvågsteinen og det blå fargespillet i anorthoklas-feltspaten i larvikitten i de to platene midt under vinduet. En liknende reparasjon finner vi i Kristian Augusts gate 23.

 

Helt på bunnen ser vi en trofast gammel sliter: Grunnmur i grefsensyenitt.

 

Til startside