Fullstendig provisorisk løsning for å kunne hente ned 20. april-forelesningen i BIO4400: bio4400 Plankton.ppt