UiO logo


  UniK logo


[ Ongoing | Finished ]

Master students

Ongoing and finished master theses.

Ongoing

    (None at the moment)

Finished

  • Doru-Catalin Togea: Multimedia Stream Adapter for MULTE-ORB, Master Thesis, University of Oslo, Department of Informatics, December 2004
  • Lars Preben S. Arnesen: Evaluering av CORBA-implementasjoner på håndholdte enheter i trådløse nettverk (Evaluation of CORBA implementations on handheld devices in wireless networks), Master Thesis, University of Oslo, Department of Informatics, November 2002
  • Eirik Valen: Evaluering av CORBA-implementasjoner på håndholdte enheter i trådløse nettverk (Evaluation of CORBA implementations on handheld devices in wireless networks), Master Thesis, University of Oslo, Department of Informatics, November 2002
  • Ingvild Berlin Kalleberg: Integrasjon av fleksibel signalering i Da CaPo (Integration of flexible signalling in Da CaPo), Master Thesis, University of Oslo, Center for Technology at Kjeller (UniK), November 2000
    (Assisting Thomas Plagemann)

Emacs saved this file: Monday, 06-Dec-2004 12:23:27 CET