Det røde surfebrettet

Ny Teknologi -
Ny Sosialisme

   Gi mig de rene og ranke,
de faste og sterke menn,
de som har tolmod og vilje
og aldri i livet går hen
og selger min store tanke,
men kjemper til døden for den.
   - fra «Revolusjonens røst», Rudolf Nilsen

Filosofene har bare tolket verden forskjellig;
det det kommer an på er å forandre den.
   - fra «Teser om Feuerbach», Karl Marx

Dette er faen ingen søndagsskole
   - fritt etter Haakon Lie


På denne sida: [ Ny teknologi og sosialisme ( nyeste ) | Diverse ( nyeste ) | Omtale ]Ny teknologi og sosialismeDiverse

Ting som kanskje passer bedre på en annen side...

Omtale

Omtale andre steder.
Emacs saved this file. Forward tips or report non-functioning links to me.