SBSF (tidligere HSBKF): Aktuelt + diverseLA4LN med Krenkel-medaljen 2018

         Formannen i SBSF siden 2006, Tom V. Segalstad, lisensiert radioamatør LA4LN, ble høsten 2018 tildelt den russiske Krenkel gullmedalje og diplom for sin fremragende globale innsats for amatørradio-saken. Han startet radiospeiding på tidlig 1960-tall med sikkerhets-samband for speidere med walkie-talkies, ble lisensiert radioamatør i januar 1970, innførte begrepet radiospeiding, var med i Utvalget for radiospeiding i NSF (Norsk Speidergutt-Forbund) fra 1971, ledet amatørradio fra stasjonen LC1J på verdens-jamboreen ved Lillehammer i 1975, ledet amatørradio og radiospeiding på diverse landsleire (med start fra Seljord i 1970), drev nærradio-kringkasting med "Dampradioen" fra 3 landsleire (1982, 1986, 1990) - den første var landets første nærradio i Norge med tillatelse til å sende i STEREO, produserte lydbåndkassetten "Det beste fra Dampradioen", var nasjonal JOTA-JOTI-koordinator 1975-1978 og 2015-nå (JOTA = Jamboree-On-The-Air, og JOTI = Jamboree-On-The-Internet). For ca. 40 år siden var han 4 år i USA, hvor han også drev radiospeiding med JOTA-deltakelse fra USA. I tillegg ble han styremedlem i den lokale amatørradioklubben, og sendte ut ukentlige nyhetsbulletiner på amatørradio til hele Pennsylvania.

Fra 1970 til nå har han ledet radiospeiding i Norges KFUM-Speidere og Norges KFUK-KFUM-Speidere. I mange år ledet han hver uke både det norske og det europeiske speidernettet på hhv. 80 og 20 meter bølgelengde, og ledet det 7. Europeiske radiospeiding- og internett-seminar i Oslo i 2006. I 1976 var han redaktør for (og skrev ca. halvparten av) "Håndbok i radiospeiding", utgitt av Norsk Speidergutt-Forbund (NSF). I mange år var han oppnevnt kontaktmann for radiospeiding i Norsk Radio Relæ Liga (NRRL), og skrev månedlig sider om radiospeiding i NRRL's tidsskrift "Amatørradio".

Ernst Teodorovich Krenkel (levde fra 1903 til 1971) var aktiv radioamatør med kallesignalene UA3AA, U3AA, R1AEM og RAEM. Krenkel var en russisk oppdagelsesreisende, og deltok på den første flytende ekspedisjon på isflak rundt Nordpolen, hvorfra han også var aktiv på radio. Han hadde doktorgrad i geografi, og var utnevnt til Helt av Sovjet-unionen. Krenkel-medaljen utdeles derfor blant annet for radioamatørvirksomhet fra polare ekspedisjoner og andre utilgjengelige steder, og fra museer. Tom har ledet flere geologiske ekspedisjoner til Svalbard: Til øyene Bjørnøya og Spitsbergen, og har også deltatt på slike ekspedisjoner til Svalbard-øyene Kong Karls Land og til Hopen, hvorfra han har operert amatørradio fra dem alle. I tillegg fra ekspedisjoner til Island, Færøyene og Alaska, samt mange andre utilgjengelige steder i verden. Nedenfor ser vi bekreftelses-kortet (QSL-kortet) han brukte fra Bjørnøya med kallesignalet JW4LN. Han har fått Modellkammeret (Sambandsmuseet) ved Lillehammer på luften med kallesignalet LJ2T, som var Hærens kallesignal for Radioskolen - og han satt i styret for Modellkammeret i flere år.

Se mer på Norges KFUK-KFUM-Speideres webside HER.

På Norsk Radio Relæ Liga's webside HER.

Og på websiden om radiospeiding HER.

På Verdensjamboreen NORDJAMB-1975 ved Lillehammer bygde han en enorm retningsantenne for 80, 40 og 20 meter bølgelengde. Denne super-gigant-antennen er beskrevet i to del-artikler HER og HER.


QSL-kort for JW4LN fra Bjørnøya.

          Foredrag om "Digitale modes: Fra RTTY til FT8" gitt av Tom V. Segalstad (SBSF) i Oslogruppen av NRRL den 22. november 2017 - oppdatert for "Old Timer Meeting" i Oslogruppen av NRRL den 19. februar 2018; også holdt for Hammeeting 14. april 2018, og for Gudbrandsdalgruppen av NRRL 8. mai 2018, og for Hammeeting 6. april 2019:

DIGIMODES (PDF-fil) (komprimert til 3,74 Mbytes) kan lastes ned herfra, bare til eget bruk.


Tom V. Segalstad (LA4LN) foredrar om digitale modes. Foto: Jan Helge Larsen, LA3PK.

Foto av foredragsholderen fra www.la4o.no tatt av Jan Helge Larsen (LA3PK).
Klikk på bildet over, for å komme til omtalen (sammendrag) av foredraget på www.la4o.no i et nytt vindu.

          Turguider til nedlasting (skrevet av Tom V. Segalstad, SBSF):


Oscarsborg (SBSF/NMKF-tur 26. august 2006)


Festningsanlegg i indre Østfold (SBSF/NMKF-tur 24. april 2010)


Kongsberg (SBSF/NMKF-tur 27. august 2011)Magne Lein med radiosett benyttet av norske agenter under 2. verdenskrig. Foto: Marta Lein. Magne Lein: Spioner i eget land (2003). Magne Lein: Radioagentene i Trøndelag (2006).

     SBSF inviterte NMKF til et spennende JUBILEUMS-FOREDRAG mandag 25. november 2013 kl. 1800 i Oslo. Temaet var "De norske radioagentene under 2. verdenskrig", og foredragsholder var forfatter og sivilingeniør Magne Lein (radioamatør LA5OEA).

Samband i Hæren lå før 2. verdenskrig under Ingeniørvåpenet. De norske radioagentenes omfattende og viktige arbeid under krigen, viste at samband burde utskilles som en egen våpenart. Dette ble en realitet i 1945, da Hærens Samband ble opprettet. Magne Lein har utgitt to bøker om radioagentenes bragder under krigen: "Spioner i eget land: Norske radiooperatører i Secret Service, Kompani Linge, XU, Milorg, og sovjetisk tjeneste 1940-45" fra 2003, og "Radioagentene i Trøndelag: Overvåkningen som lammet den tyske nordflåten" fra 2006. Magne Lein arbeider med en tredje bok om emnet. Forfatteren hadde med seg noen få eksemplarer av sine to bøker for kontant salg (førstemann til møllen ...).
Foredraget ble holdt i kantinen ved Forsvarets Skolesenter på Akershus Festning i Oslo, Bygning 13. NMKF spanderte wienerbrød og kaffe til de fremmøtte!
En stor opplevelse for de som møtte opp til denne unike begivenheten!
(SBSF har ikke "rundt" jubileum hvert år ...).

Magne Lein gikk dessverre bort den 18. april 2018. Han ble 80 år gammel.


 

          SBSF sto for første gang for utdeling av en hederspris til beste elev i sambandsfag ved Befalskolen ved Sambandsbataljonen i Bardufoss 19. juni 2009. Den dyktige befalskole-eleven var sersjant Andreas Breivik fra Oslo. Prisvinneren fikk den innrammede tegningen "Sambandssoldater 1988" utført av major Andreas Hauge, i tillegg til ett års gratis medlemskap i SBSF. Samtidig fikk han foreningens merker i metall og tøy, og nyeste eksemplar av foreningens blad "Budstikken". Prisen ble overrakt av SBSF-formann kaptein Tom V. Segalstad. På bildet under til venstre ser vi på første rad befalskolens instruktører, på de neste to radene de 26 befalskole-elevene (24 menn og 2 kvinner, som studerer de vitnesbyrd de nettopp har mottatt), og på radene bak ser vi elevenes familier. På bildet under til høyre ser vi til venstre en stolt betaljonsjef oberstløytnant Stein Hammer ved siden av prisvinneren, beste elev i sambandsfag, sersjant Andreas Breivik. Foto: Tom V. Segalstad.

Stilig avslutningsseremoni ved befalskolen ved Sambandsbataljonen, Bardufoss, 19. juni 2009

 

En stolt betaljonsjef til venstre, ved siden av hedersprisvinneren sersjant Andreas Breivik

 

 

          SBSF arrangerte familieutflukt lørdag 26. august 2006 til Oscarsborg festning og Neset batteri ved Drøbak. Fremmøte kl. 10 - 12 på Neset, Færgestadveien 15 (se kart). Kl. 12 var det omvisning på Neset batteri. Kl. 1230 tok vi fergen til Oscarsborg for omvisning der. Kl. 1530 tok vi fergen tilbake til Neset, hvor det ble grilling, bading og sosialt samvær. Avslutning når det passet den enkelte - gjerne neste dag etter overnatting i eget telt. Arrangementet var åpent også for andre NMKF-foreninger.

Klikk HER for å lese mer om Oscarborg Festning og Neset Batteri (PDF-fil ca. 1,2 Mbyte).

En av Oscarsborgs kanoner, som bidro til senking av Blucher.

 

Neset på Hurum-siden av Drøbaksundet.

 


Kart over Neset på Hurum - Oscarsborg - Drøbak.

 

         Hærens samband markerte sitt 60 års jubileum den 20. - 21. oktober 2005 på Jørstadmoen. Programmet var mangfoldig, og en 60-åring verdig. Ved jubileumsmiddagen ble Hærens samband bl.a. overrakt gave fra SBSF, en håndlaget morsenøkkel i messing. Dagen etter var det et omfattende foredragsprogram, som ble avsluttet med en imponerende demonstrasjon av dagens moderne sambandsverktøy. Klikk her for å se bilder fra jubileums-markeringen, og klikk her for å lese daværende nestformanns tale ved overrekkelsen av gaven fra SBSF.

Klikk her for å se bilder fra jubileumsfeiringen!

 

         BILDER fra sambandsstevnet 2013 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         BILDER fra sambandsstevnet 2012 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

         BILDER fra sambandsstevnet 2011 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         BILDER fra sambandsstevnet 2010 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         BILDER fra sambandsstevnet 2009 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         BILDER fra sambandsstevnet 2008 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         BILDER fra sambandsstevnet 2007 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         BILDER fra sambandsstevnet 2006 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

         BILDER fra sambandsstevnet 2005 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         BILDER fra kameratstevnet 2004 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         BILDER fra kameratstevnet 2003 på Jørstadmoen finner du ved å klikke her.

 

         HSBKF arrangerte fagmøte torsdag 15. april 2004 i Forsvarsmuseets aula, Akershus festning, Oslo. Temaet var Elektromagnetiske våpen ved forsker Odd-Harry Arnesen, Forsvarets forskningsinstitutt.

Pentagons tegning av et tenkt EM-strålevåpen

 

Arnold Schwarzenegger med strålevåpen

 

Er Lyn-Gordons strålevåpen snart en realitet? Elektromagnetiske våpen omfatter elektromagnetisk puls (EMP), høy-effekts mikrobølgevåpen (HMP) og psykotroniske våpen. EMP er kjent fra kjernevåpen-eksplosjoner, hvor den elektromagnetiske puls lammer kommunikasjon eller ødelegger kommunikasjonsutstyr. HMP gir pulser av elektromagnetisk energi med den hensikt å ødelegge K2IS (kommando, kontroll og informasjonssystemer; alt slags elektronisk materiell fra radar til computere), eller å stoppe kjøretøy, uten å skade personer eller infrastruktur. HMP-våpenet kan leveres i form av bombe, missil eller strålekanon eller -gevær. Psykotroniske våpen er elektromagnetiske våpen med meget lave EM-frekvenser (under 1000 hertz) som kan passivisere soldater gjennom å påvirke menneskers nervesystem. Disse tingene hørte vi mer om på dette spennende foredraget!

 

 

         HSBKF arrangerte fagmøte tirsdag 8. april 2003 i Lutvann leir, Oslo. Temaet var Kryptoapparatet PACE.

Møtested vakta HV-02 / Lutvann leir

 

PACE

 

Akronymet PACE står for “Pocket-sized Automanual Crypto Equipment”. Dette kryptoapparatet har de siste år vært benyttet bl.a. av feltavdelinger i Forsvaret. Under kyndig instruksjon fra sambandsbefal fra HV-avsnitt 024, ble det anledning for møtedeltagerne til selv å prøve kryptoapparatet.

 

Medlemmer av øvrige kameratforeninger tilsluttet Norges Militære Kameratforeningers Forbund var velkomne til å delta på fagmøtet.


      SBSF utgir medlemsbladet BUDSTIKKEN, som kommer ut fire ganger i året.

I anledning av at SBSF (HSBKF) fylte 30 år den 7. april 2003, ble BUDSTIKKEN Nr. 2 / 2003 et jubileums-nummer. Her ble det god anledning til å se tilbake på tidligere tider!

7. april 2013 fylte SBSF 40 år, og BUDSTIKKEN Nr. 3 / 2013 ble et nytt jubileums-nummer, denne gang på hele 60 sider.

Redaktøren vil fortsatt svært gjerne ha bidrag fra medlemmene, både i form av historier og bilder. Hvis du kan være med å bidra, ta kontakt med redaktøren Finn Kampestuen-Berntzen: Telefon 971 52 377, E-post:
budstikken@sbsf.no

SEND BIDRAG TIL BUDSTIKKEN!

 

Her er eksempler på "mimre-bilder", innsendt av Finn Berntzen. Bildene er fra innsatsen i ekspedisjonstroppen på Jørstadmoen i 1964!
OPPSTILLING!
 
 

SAMBANDSFLAGGET PÅ JØRSTADMOEN

 

MG-SKYTING!

  


Startside


Styret