SAMBANDSSOLDATENES FORENING (SBSF)

(tidligere Hærens Sambands Kameratforening - HSBKF)


 

Ble stiftet 7. april 1973 av en del ildsjeler som mente at sambandet burde ha en forening for tjenestegjørende, og ikke minst, tidligere tjenestegjørende personell i Hærens Samband. Den er åpen både for befal og menige. Som medlemmer i SBSF kan opptas personer som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Hærens Samband eller som sambandspersonell innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi i det norske forsvaret. Som medlemmer kan også opptas ektefeller/samboere til medlemmer av SBSF.


Formålet med foreningen er:


- Å fremme samholdet om våre soldatminner, og bevare kameratskapet som ble knyttet i militærtjenesten.


- Å styrke vårt våpen og fremme forsvarsviljen.


- Foreningens motto er: FORSVAR FOR FRED.


Tjenestefeltmerke SAMBAND

Sambandssoldatenes forening er for alt sambandspersonell i det norske Forsvaret, og har spesiell tilknytning til Hærens samband / SB-UKS; nå Forsvarets Kompetansesenter for Kommando, Kontroll og informasjonssystemer (FK KKIS) og Sambandsbataljonen i Hærens styrker . SBSF er tilsluttet Norges Militære Kameratforeningers Forbund.


HM Kong Harald V er Forbundets høye beskytter.


 Startside


Aktiviteter


Lover