Innmeldingsskjema for Sambandssoldatenes Forening, SBSF
(tidl. Hærens Sambands Kameratforening, HSBKF)


Jeg ønsker å melde meg inn i SBSF!

 

Fyll inn skjemaet nedenfor, lagre det som en tekst-fil på din hard-disk, og send det som et vedlegg til  sekretaer@sbsf.no.

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Fødselsdato/år

Tlf. hjemme

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

E-post

Fax-nr.

Soldatnr/Grad

Siste tj.sted

Ra.-amat.sign.

 

Alternativt merk skjema-området, kopier til en E-post, og send til sekretaer@sbsf.no.

Eller du kan laste ned en Word-fil med innmeldingsskjemaet HER.

Klikk for å gå tilbake til startsiden.


sekretaer@sbsf.no
4. november 2007