Enkelte nyheter på Web-siden til SBSF,

SAMBANDSSOLDATENES FORENING

(tidligere HSBKF - Hærens Sambands Kameratforening)


02.12.2018: Aktuelt om Krenkel-medaljen tildelt formannen høsten 2018.

19.09.2018: Aktiviteter i 2018 oppdatert.

06.09.2018: Bestillingssiden med ny medlemseffekt: PENN! Forøvrig oppdatert.

06.09.2018: Aktiviteter i 2018 oppdatert.

06.09.2018: Modellkammeret oppdatert.

06.09.2018: Styret for 2018/2019 oppdatert etter årsmøtet.

29.06.2018: Aktiviteter i 2018 oppdatert, bl.a. SBSF-stevnet 2018.

24.04.2018: Aktiviteter i 2018 oppdatert.

20.02.2018: Aktiviteter i 2018 oppdatert.

19.02.2018: Aktuelt oppdatert foredrag.

19.02.2018: Bestilling av medlems-effekter oppdatert.

19.02.2018: Aktiviteter i 2018.

26.11.2017: Aktuelt foredrag.

06.10.2017: Aktiviteter i 2017.

03.10.2017: Styresammensetning, og avtale om Modellkammeret mellom CYFOR og stiftelsen MKJ.

30.09.2017: Aktiviteter i 2017.

31.08.2017: Nye opplysninger om NMKFs skytekonkurranse i 2017.

04.06.2017: Nye opplysninger om sommerstevnet i 2017.

02.06.2017: Nye opplysninger om sommerstevnet i 2017.

27.05.2017: Modellkammerets Fond forvaltet av SBSF.

24.05.2017: Aktiviteter + sommerstevnet i 2017.

02.05.2017: Aktiviteter i 2017.

22.10.2016: Tillegg i lover fra siste årsmøte.

14.10.2016: Aktiviteter i 2016 oppdatert.

01.06.2016: Aktiviteter i 2016 oppdatert.

12.04.2016: Aktiviteter i 2016 oppdatert.

18.02.2016: Aktiviteter i 2016 oppdatert.

13.02.2016: Aktiviteter i 2016.

02.11.2015: Aktiviteter i 2015 oppdatert.

28.06.2015: Nyvalgt styre for 2015-2016.

30.05.2015: Aktiviteter i 2015 oppdatert.

07.03.2015: Aktiviteter i 2015 oppdatert.

09.10.2014: Aktiviteter i 2014 oppdatert.

29.03.2014: Aktiviteter i 2014 oppdatert.

05.11.2013: Aktiviteter i 2013 oppdatert (med mere).

24.10.2013: Aktiviteter i 2013 oppdatert (med mere).

02.10.2013: Aktiviteter i 2013 oppdatert.

16.08.2013: Bilder fra stevnet 2013 gjort tilgjengelig.

23.05.2013: Bestillingssiden med nye medlemseffekter oppdatert.

23.05.2013: Aktiviteter i 2013 oppdatert, spesielt om jubileumsstevnet!

28.04.2013: Aktiviteter i 2013 oppdatert.

17.02.2013: Aktiviteter i 2013 oppdatert.

05.11.2012: Aktiviteter i 2012 oppdatert.

01.10.2012: Aktiviteter i 2012 oppdatert.

11.07.2012: Bilder fra stevnet 2012 gjort tilgjengelig.

03.07.2012: Generell oppdatering.

03.06.2012: Aktiviteter i 2012 oppdatert (påmelding sambandsstevnet).

10.05.2012: Utmerkelser oppdatert.

05.05.2012: Aktiviteter i 2012 oppdatert.

15.03.2012: Utmerkelser oppdatert.

07.03.2012: Ny side laget om Jørstadmoen Modellkammer - Sambandsmuseum (MKJ).

09.02.2012: Aktiviteter i 2012 oppdatert.

15.10.2011: Aktiviteter i 2011 oppdatert.

26.08.2011: Aktiviteter i 2011 oppdatert og guide for tur til Kongsberg lagt ut.

07.07.2011: Bilder fra stevnet 2011 gjort tilgjengelig.

06.07.2011: Styret for 2011/2012 oppdatert etter Årsmøtet 2011, og hederstegn oppdatert.

24.06.2011: Aktiviteter i 2011 oppdatert med VIDEO fra NMKFs nordiske stevnes marsj opp Karl Johans gate.

05.06.2011: Aktiviteter i 2011 oppdatert.

04.04.2011: Aktiviteter i 2011 oppdatert.

01.03.2011: Aktiviteter i 2011 oppdatert.

14.02.2011: Aktiviteter i 2011 oppdatert.

11.11.2010: Beskrivelse av SBSF's logo mht. fane oppdatert.

05.10.2010: Aktiviteter i 2010 oppdatert.

02.08.2010: Bilder fra stevnet 2010 gjort tilgjengelig.

11.07.2010: Generell oppdatering.

12.06.2010: Aktiviteter i 2010 oppdatert.

05.05.2010: Aktiviteter i 2010 oppdatert og guide til forsvarsverker i Østfold lagt ut.

24.03.2010: Medlems-oppdatering igangsatt, og NMKF-hederstegn oppdatert.

05.03.2010: Aktiviteter i 2010 oppdatert.

23.01.2010: Foreningens lover [vedtekter] omformatert og oppgaver oppdatert iht. styrevedtak.

16.09.2009: Aktiviteter i 2009 oppdatert.

02.07.2009: Hederspris fra SBSF til beste befalskole-elev ved Sambandsbataljonen, Bardufoss, 19. juni 2009.

01.07.2009: Styret for 2009/2010 oppdatert, og bilder fra stevnet 2009 gjort tilgjengelig.

29.06.2009: Foreningens lover [vedtekter] oppdatert etter årsmøtet 2009.

02.06.2009: Sambandsstevnet i 2009 oppdatert.

21.03.2009: Aktiviteter i 2009 oppdatert.

19.03.2009: SBSF's vervebrosjyre oppdatert for nedlasting (PDF-format 118 kbyte).

11.02.2009: Aktiviteter i 2009 oppdatert.

25.01.2009: Aktiviteter i 2009 oppdatert.

03.10.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert.

02.07.2008: Styret for 2008/2009 oppdatert, og bilder fra stevnet 2008 gjort tilgjengelig.

25.06.2008: Program for stevnet 2008 lagt inn.

25.06.2008: Velkommen (info) til stevnet 2008 lagt inn.

27.05.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert.

08.05.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert.

06.05.2008: SBSF's vervebrosjyre lagt inn for nedlasting.

05.05.2008: Beskrivelse av SBSF's logo mht. fane oppdatert. Favicon etablert for websiden.

24.04.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert, med bl.a. bilde av Gunnar Sønsteby og SBSF's nye fane!

17.03.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert.

09.03.2008: Årstall for mottagere av "Den Gyldne Budstikke" oppdatert.

01.03.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert.

21.02.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert.

12.02.2008: Bestillingssiden med nye medlemseffekter oppdatert.

12.02.2008: Ny paragraf i statuttene for "Den Gyldne Budstikke" lagt til.

04.02.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert.

27.01.2008: Ny bordfane inkludert og bestillingssiden oppdatert.

21.01.2008: Nytt blazermerke inkludert og bestillingssiden oppdatert.

20.01.2008: Aktiviteter i 2008 oppdatert og nytt tøymerke inkludert og bestillingssiden oppdatert.

29.12.2007: SBSF's merke beskrevet.

28.12.2007: Modellkammer Jørstadmoen beskrevet.

26.12.2007: Aktiviteter i 2008 oppdatert.

26.12.2007: Liste over formenn i SBSF / HSBKF satt opp, og liste over hederstegn-mottakere i SBSF / HSBKF satt opp.

04.11.2007: Oppgaver for styremedlemmer og andre tillitsvalgte i SBSF.

04.11.2007: Oppdaterte priser for SBSF's medlemseffekter og nytt innmeldingsskjema.

03.11.2007: Oppdatert merke for SBSF.

08.07.2007: Styret for 2007/2008 oppdatert, lovene oppdatert, og bilder fra stevnet 2007 gjort tilgjengelig.

28.06.2007: Aktiviteter i 2007 oppdatert og stevneprogram 2007 gjort tilgjengelig.

08.05.2007: Aktiviteter i 2007 oppdatert.

09.10.2006: Aktuelt oppdatert.

24.08.2006: Orientering om Oscarsborg festning og Neset batteri til familieturen 26. august 2006.

08.07.2006: Nytt jakkemerke inkludert og bestillingssiden oppdatert.

05.07.2006: Info, bilder og kart for Familieutflukten til Oscarsborg 26. august 2006.

05.07.2006: Bilder fra Sambandsstevnet og årsmøtet 2006.

04.07.2006: Nytt styre og illustrasjoner på startsiden oppdatert.

20.02.2006: Møter og arrangementer oppdatert.

08.01.2006: Møter og arrangementer oppdatert.

16.11.2005: Nytt bilde av styret.

16.11.2005: Nytt bilde av Den gyldne budstikke.

26.10.2005: Markering av Hærens sambands 60 års jubileum.

04.10.2005: Møte i Øvre Romerike NROF.

25.07.2005: Oppdatering av E-post-adresser.

04.07.2005: Generell oppdatering etter årsmøtet 2005.

01.07.2005: Stevne-info 2005 oppdatert.

31.03.2005: Møter og arrangementer oppdatert.

10.02.2005: Domenet og websiden www.hsbkf.no nedlegges.

04.01.2005: Domenet www.sbsf.no opprettet! Ny webside www.sbsf.no opprettet.

23.11.2004: ISSN-nummer for BUDSTIKKEN lagt inn.

05.10.2004: Møte i Militærpolitiforeningen lagt inn.

07.07.2004: Bilder fra kameratstevnet 2004 lagt inn.

06.07.2004: Oppdatering av sidene etter vedtak om nytt navn, SBSF, på årsmøtet 03.07.2004.

28.05.2004: Nyhetsside lagt til.

27.05.2004: Ny forside. Program og påmeldingsskjema for kameratstevnet 2004. Statutter og bilde vedr. hederstegnet Den Gyldne Budstikke lagt inn.

10.05.2004: Bilder fra kameratstevnet 2003 lagt inn. Bestillingssiden oppdatert med bilde av bordfanen. Aktivitetssiden og aktueltsiden oppdatert.

22.01.2004: Gjennomgripende oppdatering. Lover lagt til.

30.05.2003: Program og påmelding for kameratstevnet 2003 lagt inn.

12.02.2003: HSBKF's Web-side opprettet på www.hsbkf.no. E-post til styremedlemmer og foreningsfunksjoner @hsbkf.no opprettet.

07.02.2003: HSBKF's Web-side opprettet på http://folk.uio.no/tomvs/hsbkf/index.htm

05.02.2003: Domenet www.hsbkf.no opprettet!


Tidligere formann Haugland leder styremøtet med hård hånd ...

 

Noen bilder fra styremøte i SBSF (tidl. HSBKF):

Her jobbes det iherdig med driften av foreningen, under ledelse av tidligere formann Haugland (øverste bilde til venstre); tidligere varamann (og tidligere redaktør) Løhre, nåværende redaktør og sekretær (og tidligere formann) Berntzen, og styremedlem, tidligere sekretær Roel (fra venstre, bildet nede til venstre); og revisor, kasserer og tidligere styremedlem Dahl (fra venstre, bildet nede til høyre).

Foto: T. V. Segalstad.

Tidligere varamann Løhre, nåværende redaktør (og tidligere formann) Berntzen, og tidligere sekretær (nå styremedlem) Roel.

 

Revisor, kasserer og tidligere styremedlem Dahl.

 

Tilbake til startsiden