HSBKF - KAMERATSTEVNE OG ÅRSMØTE 2003
    PROGRAM          
INNRYKK  JØRSTADMOEN            
Fredag 27. eller lørdag 28. juni 2003.       Henvendelse leirvakten.
LØRDAG 28. JUNI                
Kl.  0900-1130               Frokost / lunch i mannskapsmessa  
Kl. 1000-                         Pistolskyting - fremmøte kortholdsbanen
Kl. 1300-1350               Orientering om Sambandskompani/TEF Landvernsalen
kl.  1400-1500               Omvisning, nytt materiell/matr.systemer Landvernsalen
Kl. 1300-1600     Modellkammeret/Jørstadmoen åpent  
Kl. 1630                         ÅRSMØTE I  LANDVERNSALEN  
                                                                   Program:  
                                                      Åpning, hilsner og orienteringer  
                                                      Årsmøteposter iht. lover    
                                     
Kl. 1930                         Middag og festlig samvær i befalsmessa.
                                       Premieutdeling, utlodning, levende musikk.
SØNDAG 30. JUNI                
Kl. 0900 - 1130     Frokost / lunch i mannskapsmessa  
Fredag - søndag:         Radioamatørstasjon i drift fra Modellkammeret.
      Kallesignal:  LA2J          
 Frekvenser 3725, 7050, 14320 kHz SSB + CW-frekv.
Forlegning, pris, mv.              
Overnatting pr. seng: Kr. 100,-  
 Ved avreise: La nøkkelen stå i døra. Eventuell ekstra nøkkel legges på bordet. 
Ta av brukt sengetøy som legges på gulvet.             
Forpleining, priser                
Middag - fredag:  (til kl. 1700) Kr. 35,- Befalsmessa
Frokost / lunch:    (til kl. 1030) Kr. 18,-                  etter kl. 1030 kr. 35,- Mannskapsmessa
Betaling skjer direkte i messa.            
Festmiddag kl. 1930 i befalsmessa lørdag.
  Elgstek mm.     Kr. 200.- pr. kuvert.   
Baren åpen fra kl. 2100 - 2400. Hyggelige priser.
Kasserer tar lørdag kveld imot oppgjør for middagen og innkvarteringen.
Påmeldingsfrist 17. juni 2003 til revisor@hsbkf.no med følgende opplysninger:
 
PÅMELDING:  
Navn:                
Ledsager, navn:                
Barn, navn og alder:                
Ønsker IKKE innkvartering:   Sett kryss eller antall i rutene
Ønsker innkvartering:
Fredag 27. juni:   Lørdag 28. juni:  
Avreiser:
Lørdag kveld:   Søndag 29. juni:  
Ønsker måltider: Fredag middag:  
Lørdag frokost / lunsj:  
Festmiddag lørdag, antall personer:  
Søndag frokost / lunsj:  
Eventuell merknad:                
Utfylt, dato:     Utfylt, sted:    
Underskrift:                
Send dine påmeldings-informasjoner til: revisor@hsbkf.no
Eller send en utfylt kopi pr. post til: Bjørn Åge Brauten, Anders Sandvigsgate 36, 2609 LILLEHAMMER
Husk påmeldingsfristen: Tirsdag 17. juni 2003