PÅMELDING TIL ÅRSMØTE 2004

OG KAMERATSTEVNE I HSBKF

Fredag 2. juli til søndag 4. juli

 

Jeg melder på følgende deltakere:

 

 

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ledsager, navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Barn, navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ønsker ikke innkvartering:  

Ønsker innkvartering fredag 2. juli:         lørdag 3. juli: 

Avreiser lørdag kveld:          søndag 4. juli: 

 

Ønsker følgende måltider:

     Fredag middag

     Lørdag frokost/lunsj

     Festmiddag lørdag, antall personer: . . . . .

     Søndag frokost/lunsj

 

Eventuell merknad:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Klipp ut eller ta kopi av denne siden og send til:

Bjørn Åge Brauten, Anders Sandvigsgate 36, 2609 LILLEHAMMER.

Eller send en e-post med overstående opplysninger til

steinbra@online.no

 

Påmeldingsfrist: Søndag 20. juni

 

 

Retur til forsiden