SBSF's SAMBANDSSTEVNE 2011

 

Et heidundrende stevne på Jørstadmoen!

 

Foto: Tom V. Segalstad


Klikk på bildene for høy oppløsning (opp til ca. 2 Mbyte pr. original-bilde).

 

Lillehammergruppen av NRRL gjør forberedelser til operasjon fra amatørradiostasjonen LJ2T fra stevnet -- fredag 1. juli ble radiohytte plassert og antenne satt opp. LA8YLA på vei inn.

SBSF setter også opp sine antenner for operasjon fra LJ2T -- her SBSF-nestformannen LA5EAA på stigen med LA6NCA under.

LA8YLA viser frem inne i sin mobile radiohytte, satt utenfor Modellkammer Jørstadmoen Sambandsmuseum.

Så spaserer man opp leirgaten til skytekonkurransen. Ooops -- gaten heter jo akkurat det! Mangel på fantasi? Hva med "Oberst Palmstrøms vei"?

Så sto de der igjen, 12 edsvorne menn under ledelse av to utkommanderte soldater i refleksvester, og skulle lage hull i papp med Forsvarets P-80 9 mm pistol på 30 meters hold.

Her var man miljøvennlig til tusen -- pappen skulle ikke få blyforgiftning, må vite!

Og så granskes pappen for huller, det pekes og krangles. Titt nøye etter -- merk at flere av skytterne hadde SBSF's merke på sine luer!

Stevnets desidert beste skytter, en glisende Arne T. Holmsen, med sin fenomenale 5-skudds hurtig-serie: 4 x 10-ere og 1 x 9-er !  En farlig mann ...

Underlige ting som sambandsfolk putter på luene sine? Her er luen til Finn Fossmark LA4PM.

Den ene av stasjonene til LJ2T ble operert fra bilen til formannen, LA4LN. Vi ser 5 element retningsantenner for 6 m (50 MHz) og 4 m (70 MHz) og nederste del av en 40 m strekkantenne for HF.

En annen av stasjonene til LJ2T, operert av LA5EAA fra kjelleren under "Stabburet" med en dobbel dipol-antenne oppe i luften.

Her er det Per LA5EAA som mors(joner)er morsenøkkelen, mens Hjørdis LA9HDA og Per LA4TT (står i lys lue bak) følger med.

Oberstløytnant Geir Fonstad fra sjefstøtte FK KKIS fortalte spennende nytt om Base Jørstadmoen!

Terje Kristoffersen holdt et fengende foredrag om den norske undergrunnsbevegelsen "830S" under 2. verdenskrig.

Det var tid for DEMO av "Soldat 2011", ledet av kaptein Nordahl-Pedersen.

Her demonstreres soldaten av 2011 -- og hans 3 store kasser med personlig beklednings-utstyr (PBU) og våpen -- vi ble imponert.

Store "ører" trengs for høre -- her Finn F. LA4PM som målestokk.

Her enda større "øre" for å kunne høre enda bedre.

Før vi fikk komme inn i "det aller helligste", måtte alt mistenkelig legges igjen utenfor: Mobiltelefoner, fotoapparat, bøker, paraplyer ...

Tilbake i Landvernsalen ble deltagerne budt på frukt før SBSF's Årsmøte.

Formannen presenterte for Årsmøtet medlemsutviklingen i SBSF de siste 8 årene.

Formannen presenterte for Årsmøtet aldersfordelingen på den tredjedelen av SBSF-medlemmene som styret kjente alderen til.

Til festmiddagen ble det servert rømmegrøt og spekemat -- mmmmmmmmm!

Tidligere formann, nå sekretær og også påtroppende kasserer, Finn Kampestuen-Berntzen, ble æret med SBSF's hederstegn "Den Gyldne Budstikke" for sin innsats for SBSF og NMKF.

Maten smakte visst bra! To av våre gode hjelpere i bakgrunnen.

SÅÅÅ stor var den (fiskeskrøne til høyre?). Sangarkene på hver kuvert hører med på en fest som denne!

Her er de bolde riddere som fikk 1. og 2. plassene i skytekonkurransens to klasser (over og under 65 år). Fra venstre Rolf W. Haugland (2. pl. Old Boys), Arne T. Holmsen (1. pl. Old Boys), Ole F. Harbek (1. pl. Jr.) og Helge Fykse (2. pl. Jr.).

Formannen LA4LN's stasjon, her operert med kallesignalet LJ2T, gjøres klar til å sende ut den ukentlige NRRL-bulletinen på 80 m (3725 kHz) på søndag kl. 1000 norsk tid fra Modellkammer Jørstadmoen Sambandsmuseum. Denne stasjonen ble også brukt på 6 m (50 MHz) og 4 m (70 MHz) fra radioamatørstasjonen LJ2T.

 

Bilder fra kameratstevnet 2010


Bilder fra kameratstevnet 2009


Bilder fra kameratstevnet 2008


Bilder fra kameratstevnet 2007


Bilder fra kameratstevnet 2006


Bilder fra kameratstevnet 2005


Bilder fra kameratstevnet 2004


Bilder fra kameratstevnet 2003


Retur til startsiden