Styret i SBSF ble valgt på siste årsmøte 27. juni 2015, og består for 2015/2016 av:


E-post til styrets medlemmer skrives med ordet etter "E-post:" etterfulgt av "krøllalfa" og deretter sbsf.no


Styret i SBSF 2015/2016

Styret i SBSF 2009/2010

Formann: Tom V. Segalstad E-post: formann


Nestformann: Merete Holst Lunde E-post: nestformann 


Sekretær: Jan Helge Lindbach E-post: sekretaer


Kasserer: Anne Gundersen E-post: kasserer


Styremedlem: Finn Orestad E-post: styremedlem1


Styremedlem: Pål Justnæs E-post: styremedlem2


Varamann: Finn Kampestuen-Berntzen E-post: varamann


Revisor: Unni Gran E-post: revisor[Bildet nærmest til høyre er et historisk bilde, og viser styret for 2009-2010].Vanlig post til SBSF:


Tom V. Segalstad, Postboks 15 KJELSÅS, 0411 OSLO.


E-post: "sbsf" etterfulgt av "krøllalfa" og deretter sbsf.no


Tlf. 22 23 80 05.
Stoff til BUDSTIKKEN:


Finn Kampestuen-Berntzen, Hovseterveien 44 C, 0768 OSLO.


E-post: "budstikken" etterfulgt av "krøllalfa" og deretter sbsf.no


Tlf. 971 52 377.
Valgkomité: Thomas Lunde Tlf. 905 34 998. E-post: valg1


Valgkomité: Magne Astor Jenssen Tlf. 922 32 158. E-post: valg2
Oppgaver for styremedlemmer og andre tillitsvalgte i SBSF er beskrevet HER.
Lover for SBSF og hederstegn i SBSF finnes HER.
Klikk for beskrivelse av SBSF's merke (PDF 350 kbyte)

En beskrivelse av SBSF's merke finnes HER (PDF 350 kbyte).
FORMENN i SBSF / HSBKF:
1973-1976: Asle Wennesland
1977-1987: Aksel Hulby
1988-1995: Otto Berentzen
1996-1998: Finn Erik Høve
1999-2001: Arne T. Holmsen
2001-2005: Rolf Walter Haugland
2005-2006: Finn Berntzen
2006-2016: Tom V. Segalstad
Modellkammer Jørstadmoen Sambandsmuseum

SBSF har styremedlemskap i stiftelsen Modellkammer Jørstadmoen Sambandsmuseum (MKJ), hvor sambandshistorien i det norske forsvar vises og fortelles. Besøk websiden til Modellkammeret HER. Under sees nesten hele styret i stiftelsen sammen med sjefen for Base Jørstadmoen (midten) pr. 13. mars 2007 foran Modellkammeret på Jørstadmoen, med SBSF's styrerepresentant og vararepresentant til stede.

Styret i Modellkammer Jørstadmoen 13/3-2007

Modellkammeret har fått anledning til å benytte det gamle kallesignalet til Radioskolen på Jørstadmoen, LJ2T, som SBSF benytter på amatørradio fra sine arrangementer der.Startsiden