UNIVERSITETSREVYEN 2003

 

Fra prøvene ...

 

Foto: Inge Øystein Moen & Tom V. Segalstad

 

9.jpg

Åpning

10.jpg

Fanfare

20.jpg

Dagligliv på Blindern

22.jpg

Marta: “... lyspærer - helst før jul?”

25.jpg

Beklager, det er ikke lenger mulig

32.jpg

Hjerneforskere

41.jpg

Student-teateret

7.jpg

Student-teateret, med huldra

44.jpg

Professoren

46.jpg

Sisteamanuensis “Lauda Bilis”

47.jpg

Sistekonservator “Stein Bergesen”

55.jpg

“Opp og ned på Universitetet”

57.jpg

Avslutning

19.jpg

Instruktør Ivar

50.jpg

Musiker Knut

1.jpg

Kostymesjef Lisa

 

Medvirkende:

Dag Christian Bjørnsen (avd.ing., USIT)

Marta Gjernes (forskn.kons., HF-sekr.)

Vibeke Roggen (post.doc. latin, KRI, HF)

Karin-Brit Schonhowd (info.mark.kons., UNM)

Miriam Segal (stud.kons., SMR)

Tom V. Segalstad (førsteaman. ressurs- og miljøgeologi, UMN)

Ellen-Beate Thomsen (første sen.kons., UNM)

Tor Inge Tønnesen (prof. II anestesi, RH)

 

Keyboard: Knut Løchsen

Gitar + bass: Tom V. Segalstad (førsteaman. ressurs- og miljøgeologi, UMN)

Tekstredaktør: Jon Niklas Rønning

Kostymer: Lisa Asplund

Instruktør: Ivar Tindberg

Produsent: UiO v/ Inge Øystein Moen

 

 

VELKOMMEN

(tekst: Alle) Alle

 

KVALITET

(tekst: Vibeke) Marta, Miriam, Dag Christian, Vibeke, Tom

 

DAGLIGLIV PÅ BLINDERN

(tekst: Vibeke / alle) Ellen-Beate, Karin-Brit, Marta, Tor Inge

 

BEKLAGER, DET ER IKKE LENGER MULIG

(tekst: Miriam / Dag Christian) Miriam, Dag Christian

 

MEDISINSK FORSKNING (HJERNENE) [PDF] [HTML]

(tekst: Tom) Tom, Ellen-Beate, Tor Inge

 

STUDENT-TEATERET

(tekst: Jon Niklas) Marta, Karin-Brit, Dag Christian, Miriam, Vibeke

 

PROFESSOR STAND-UP

(tekst: Tom, Vibeke, Jon Niklas, Tor Inge) Ellen-Beate, Tom, Tor Inge

 

DET GÅR OPP OG NED PÅ UNIVERSITETET

(tekst: Vibeke) Alle

 

 

Revyen ble spilt på Universitetets høstfest (for ansatte ved Universitetet i Oslo) i Storsalen, Oslo kongress-senter (“Folkets hus”), 4. september 2003